ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για την Ημέρα των ANZACs

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για την Ημέρα των ANZACs
Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για την Ημέρα των ANZACs

Σε μια εποχή όπου ο σεβασμός στις πανανθρώπινες αρχές και αξίες δυστυχώς υποχωρεί μπροστά στους εγωισμούς και τις ιδιοτέλειες, στην πλεονεξία και την απληστία, είναι επιτακτική ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, για να θυμηθούμε, και να προβάλλουμε και στα νέα παιδιά, τα φωτεινά παραδείγματα ήθους και ανιδιοτέλειας που έχει να μας παρουσιάσει η ιστορία.

Ως ιδανική προς τούτο ευκαιρία, προσφέρεται η σημερινή εθνική εορτή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, κατά την οποία τιμούμε τους άνδρες και τις γυναίκες ANZACs που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για υψηλά ιδανικά, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το μεγάλο προνόμιο που διαθέτουμε ως Έλληνες της πέμπτης ηπείρου, είναι ότι, για να «ξεφυλλίσουμε» την ένδοξη ιστορία των ANZACs, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα τους συναντήσουμε πρώτα – πρώτα στη Λήμνο, τη νήσο που διεδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία της Καλλιπόλεως το έτος 1915.

Θα τους συναντήσουμε και στην ένδοξη κρητική γη, όπου τον Μάιο του 1941 συμμετείχαν με θάρρος και αυταπάρνηση στον ηρωικό αγώνα των κατοίκων της μεγαλονήσου για την υπεράσπισή της από τις εισβάλλουσες δυνάμεις του Άξονα. Όπως επίσης θα τους συναντήσουμε σε πολλές άλλες γωνιές της Ελλάδος, όπου αναμετρήθηκαν, στο πλευρό των προγόνων μας, με το «τέρας» του ναζισμού.

Εξάλλου, εκατοντάδες ήρωες ANZACs αναπαύονται ως σήμερα στην Ελληνική γη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τους δικούς τους τόπους και τους δικούς τους ανθρώπους. Τα είχαν εγκαταλείψει όλα, για να κάνουν το χρέος τους απέναντι στην ανθρωπότητα και τις μέλλουσες γενιές….

Τέτοια πρότυπα χρειαζόμαστε σήμερα για τα παιδιά μας! Πρότυπα αλληλεγγύης και ανιδιοτέλειας, πρότυπα αφοσίωσης σε υψηλά ιδανικά και ηθικές αρχές! Γι’ αυτό λοιπόν, δεν επιτρέπεται να τους λησμονήσουμε. Και πράγματι, δεν θα τους λησμονήσουμε ποτέ!

Message from His Eminence Archbishop Makarios

on ANZAC Day

At a time when respect for universal principles and values, unfortunately, gives way to selfishness and self-interest, to greed and acquisitiveness, it is imperative that we turn our gaze to the past in order to remember, and inspire our young children with, the illustrious examples of ethos and selflessness that history has to show us.

An ideal opportunity to do this is today’s national day in Australia and New Zealand, during which we honour the ANZAC men and women who fought and sacrificed themselves for such high ideals as liberty, justice and human dignity.

The great privilege we have as Greeks of the fifth continent is that, in order to “turn the pages” of the glorious history of the ANZACs, we must first go back over the pages of modern Greek history. We initially come across them in Lemnos; the island that played a decisive role in the 1915 Gallipoli campaign. We also meet them in infamous Crete, where in May 1941 they participated with courage and self-sacrifice in the heroic struggle of the inhabitants of the great island for its defence from the invading Axis forces. And, similarly, we come across them in many other corners of Greece where, alongside our ancestors, they confronted the “monster” that was Nazism.

Besides, hundreds of ANZAC heroes, to this day, lay to rest on Greek soil, thousands of kilometres away from their own lands and their own people. They renounced everything, in order to fulfill their duty to humanity and future generations…

We need such role models today for our children! Examples of solidarity and selflessness; examples of dedication to high ideals and moral principles! Therefore, we must not forget them. And, indeed, we will never forget them!