ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Μονή Τριάδας Ακράτας: Έρχονται Χριστούγεννα!

Μονή Τριάδας Ακράτας: Έρχονται Χριστούγεννα! Ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας να δεχθεί την αιτία της αναγέννησής μας, τον ΧΡΙΣΤΟ!
Μονή Τριάδας Ακράτας: Έρχονται Χριστούγεννα! Ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας να δεχθεί την αιτία της αναγέννησής μας, τον ΧΡΙΣΤΟ!

Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ήνοικται πάσιν η Εδέμ. Ευτρεπίζου Εφραθά, ότι το ξύλον της ζωής, εν τώ Σπηλαίω εξήνθησεν εκ της Παρθένου· Παράδεισος και γάρ, η εκείνης γαστήρ, εδείχθη νοητός, εν ώ το θείον φυτόν, εξ ού φαγόντες ζήσομεν, ουχί δε ως ο Αδάμ τεθνηξόμεθα, Χριστός γεννάται, την πρίν πεσούσαν, αναστήσων εικόνα.

Έρχονται Χριστούγεννα!

Ας ετοιμάσουμε την ψυχή μας να δεχθεί την αιτία της αναγέννησής μας, τον ΧΡΙΣΤΟ!

Ευλογημένα Χριστούγεννα
μέ αγάπη,
ειρήνη,
συγχωρητικότητα,
μετάνοια,
φιλανθρωπία
διάλογο,
κατανόηση,
αλήθεια!

Άς δοξολογήσουμε
γιά μια φορά
γιά ό,τι έχουμε
καί άς γεμίσουμε τις ψυχές μας
χαρά και προσευχή!

Άς θυμηθούμε κι αυτούς που πεινούν,
πονούν και βασανίζονται
καί αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε
καί έμπρακτα!

Γιατί
αυτό είναι ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Η αγάπη!
Γιατί γεννιέται η Αγάπη!

Ευλογημένα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ιερά Μονή Τριάδας Ακράτας

orthodoxia.online→

| Είδη μνημείου