Advertisements
Advertisements
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: Καταστρατηγείται με θρασύτητα ο νόμος του Θεού

Σχολιάστηκαν οι δηλώσεις του Μητροπολίτη Πατρών για τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών, όπου λειτούργησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους κάλεσε σε πανστρατιά για να σώσουμε τα παιδιά από τον πνευματικό και ηθικό κατήφορο, από την ανομία και αμαρτία και την διαστροφή που έρχονται, επισήμως πλέον να νομοθετηθούν μέσα από νομοσχέδια και στην Ελλάδα.
Advertisements

Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Πατρών, όπου λειτούργησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους κάλεσε σε πανστρατιά για να σώσουμε τα παιδιά από τον πνευματικό και ηθικό κατήφορο, από την ανομία και αμαρτία και την διαστροφή που έρχονται, επισήμως πλέον να νομοθετηθούν μέσα από νομοσχέδια και στην Ελλάδα.

Advertisements

«…Δεν καλούμεθα, πλέον, να μεταδώσωμε απλές γνώσεις, κατά κόσμον που κατήντησαν άχρηστες, χωρίς και κατά Θεόν γνώσιν και σοφίαν, αλλά καλούμεθα από την επιτακτική ανάγκη των καιρών, από το χρέος μας έναντι Θεού και ανθρώπων να κατανοήσωμε ότι, διακυβεύεται το κύρος, η αξία και η θεοείδεια του ανθρώπου και βάναυσα καταστρατηγούνται τα δικαιώματα, πλέον, των παιδιών, τα οποία δεν δύνανται, ένεκα της αώρου βρεφικής ηλικίας να αντιδράσουν στις επιλογές κάποιων άλλων, γι’ αυτά, οι οποίες, θα τα οδηγήσουν με μαθηματικήν ακρίβεια στο βάραθρο της καταστροφής…», είπε μεταξύ των άλλων ο Σεβασμιώτατος.

«…Καταστρατηγείται με θρασύτητα, με ανεξήγητη εμμονή και απίστευτη βιασύνη, ο νόμος του Θεού. Απομειώνεται η αξία του ανθρώπου, για την οποίαν οι Τρεις Ιεράρχαι θεόπνευστα ομιλούν και αντιστέκονται στον ηθικό κατήφορο της εποχής τους», υπογράμμισε.

Advertisements

| Είδη μνημείου

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε για τον άνθρωπο:

«”Άνθρωπος εστί το περισπούδαστον του Θεού ζώον. Καν δούλος η, ουκ εστί μoι ευκαταφρόνυτος… Καν εις η άνθρωπος εστί, δι’ον ουρανός ετανύσθη και ήλιος φαίνει και σελήνη τρέχει και αήρ εξεχύθη και πηγαί βρύουσι και θάλαττα ηπλώθη και προφήται επέμφθησαν και νόμος εδόθη και τι δεί πάντα λέγειν; δι’ ον ο μονογενής Υιός του Θεού άνθρωπος εγένετο. Ο Δεσπότης μου εσφάγη και το αίμα αυτού εξέχεεν υπέρ ανθρώπου” (ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει για τον άνθρωπο “…Μικτός εστί προσκυνητής, επόπτης της ορωμένης κτίσεως και μύστης της νοουμένης…επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος..”

Και ο Μέγας Βασίλειος τονίζει: “…Εδημιουργήθη ο άνθρωπος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού. Το κατ’ εικόνα φύσει δέδοται ημίν, το δε καθ’ ομοίωσιν εκ προαιρέσεως και οίκοθεν κατορθούμενον, ύστερον διά της αρίστης πολιτείας και των περί τα καλά πόνων…”».

«Θα λογοδοτήσωμε στο Θεό και στην ιστορία για ό,τι πράξωμε»

Επιπλέον ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: «…Ελάτε όλοι να αντισταθούμε. Ας μη τους αφήσωμε να διαλύσουν και να καταλύσουν τα πάντα. Θα λογοδοτήσωμε στο Θεό και στην ιστορία για ο,τι πράξωμε και για ο,τι δεν πράξωμε για τα παιδιά μας. Αρκετά αφεθήκαμε στην ραστώνη και την απραξία. Τα πάντα άρχισαν προ πολλού να γκρεμίζωνται. Είναι γνωστή η ιστορία με τον βάτραχο που τον ρίχνεις στο χλιαρό νερό και σιγά-σιγά ζεματίζεται και λέει και ευχαριστώ. Όχι δεν είναι στην στόφα του Έλληνα αυτό…

…Εξίστανται ουράνιες και ανθρώπινες δυνάμεις, για το πως αφήσαμε, να καταστρέψουν την γλώσσα μας, να παραχαράξουν την ιστορία μας, να αλλοιώσουν τα ήθη μας, να απεμπολίσουν την παράδοσή μας, να νομοθετήσουν εναντίον της ηθικής.

Και τώρα να συνεχίζουν με το τρομερότερο και βδελυρότερο νομοσχέδιο, περί του «γάμου» των ομοφυλοφίλων και της, όπως την ονομάζουν, «τεκνοθεσίας» παιδιών από αυτούς.

…Τα όπλα μας είναι ειρηνικά. Είναι η αγάπη μας για την Πατρίδα μας, για την Ορθόδοξη Πίστη μας, για τα παιδιά μας. Είναι ο λόγος μας, η διαμαρτυρία μας, εκφραζομένη με αγανάκτηση για τον ηθικό κατήφορο του τόπου μας. Είναι το χρέος μας, έναντι των παιδιών μας, έναντι του μέλλοντος της Πατρίδος μας. Τέλος είναι η θερμή προσευχή μας για να επιτύχωμε το ποθούμενο.

Το κρίμα θα είναι στο λαιμό όλων μας, εάν δεν αντιδράσωμε στον κατήφορο και στην πνευματική καταστροφή που επιχειρείται στον τόπο μας…».