ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Η εορτή αυτή εωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας εις τον Ιερόν Μοναστηριακόν και Πατριαρχικόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Την Πέμπτην, 13η Ιουνίου 2024, εορτάσθηκε υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Αναλήψεως, ήτοι η μνήμη της εις ουρανούς ενδόξου ανόδου την τεσσαρακοστήν από της Αναστάσεως ημέραν του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, των μαθητών ορώντων εν χαρμολύπη από του Όρους των Ελαιών, συμφώνως τοις Ευαγγελίοις και τω βιβλίω των Πράξεων των Αποστόλων, (Πραξ. 1,1-11).

Η εορτή αυτή εωρτάσθη διά θείας Λειτουργίας εις τον Ιερόν Μοναστηριακόν και Πατριαρχικόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Η εορτή εωρτάσθη πανηγυρικώς και εις το Όρος των Ελαιών, εις τον τόπον από του οποίου έλαβε χώραν η Ανάληψις του Κυρίου.

Ενταύθα ετελέσθη Εσπερινός αφ᾽ εσπέρας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου.

Ηκολούθησε λιτανεία προς το προσκύνημα των Γαλιλαίων Ανδρών (Galili Viri), ένθα και η πάλαι ποτέ κατοικία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου. Εις τον Ιερόν Ναόν της Μονής ταύτης ανέμενεν ο Πατριάρχης μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και ακούσας το Α´ Εωθινόν Ευαγγέλιον εκ του κατά Ματθαίον ηυλόγησε την Αρχιερατικήν Συνοδείαν.

Η λιτανεία επέστρεψεν εις το Προσκύνημα επί του τόπου της Αναλήψεως, ένθα συνεπληρώθη η ανάγνωσις του Μικρού Αποδείπνου και η ψαλμωδία του Κανόνος της Αναλήψεως.

Την πρωίαν εις τον αυτόν τόπον ετελέσθη θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων Αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος μετά των Αρχιμανδριτών π. Μελετίου, π. Μακαρίου, π. Στεφάνου, π. Χριστοδούλου και π. Διονυσίου, των Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων εφημερίων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και του Ιεροδιακόνου π. Ευλογίου, ψάλλοντος του Ιεροδιακόνου π. Συμεών και βοηθούντων των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών ελληνιστί και της χορωδίας του Αγίου Ιακώβου αραβιστί, και προσευχομένων εντοπίων πιστών και προσκυνητών, παρουσία δε και της Ελληνίδος Προξένου κ. Άννης Μάντικα.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας επεσκέφθη το Ιερόν Προσκύνημα διά προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιερόσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Εν συνεχεία απέδωσεν επίσκεψιν εις τον κατοικούντα εις το προσκείμενον τέμενος Σείχην και εις την Μονήν της Αναλήψεως της οποίας επιμελείται ο φίλεργος μοναχός π. Αχίλλιος, ένθα επέβλεψε τας συνεχιζομένας εργασίας εις τον νεόδμητον Ιερόν Ναόν του Παντοκράτορος και παρεκάθισεν διά μικράν αναψυχήν.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος επεσκέφθη τον προσκείμενον μεγαλοπρεπή Ναόν της Αναλήψεως των Ρώσων της Διασποράς (ROCOR), ένθα και υπεδέχθη Αυτόν ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Ρωμανός και ηυλόγησε το εκκλησίασμα.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την Μονήν των Γαλιλαίων Ανδρών, ένθα υπεδέχθη Αυτόν φιλοφρόνως η επιμελώς επιβλέπουσα και συντηρούσα την Μονήν Επιστάτρια μοναχή Δανιηλία.