ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Ευχαριστίες Μητροπολίτη Πειραιώς προς το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ευχαριστίες Μητροπολίτη Πειραιώς προς το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Μοιραστείτε το άρθρο

Οι ευχαριστίες και οι εντυπώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς προς το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Εν Πειραιεί τη 7η Ιουλίου 2022

Τω Πανοσιολογιωτάτω
Αρχιμανδρίτη Νεκταρίω Μουλατσιώτη

Πρωτοσυγκέλλω Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος
Και Καθηγουμένω Ιεράς Μονής
Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ
Εις Τρίκορφον Δωρίδος

Πανοσιολογιώτατε Άγιε Αδελφέ,

Μεστοί θείων δωρημάτων άτινα εβιώσαμεν προσκυνήσαντες τη Υμετέρα και Σεβασμία Μονή, εις ην υπεδέχθητε την ημετέραν ελαχιστότητα μετά πλείστης τιμής και εξιδιασμένης αγάπης, θαυμάσαντες την υπεροχικήν Υμετέραν και εργωδεστάτην συνδημιουργίαν μετά του Παναγίου Θεού της Υμετέρας μοναστικής καλιάς, ενός μοναδικού έργου αναγωγικού προς ουρανούς και εν τούτω διδάσκοντος το αδιάπτωτον θαύμα της θείας παρουσίας εν χώρω και χρόνω, αξιοχρέως ευχαριστούμεν θερμώς την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα, τον πεπνυμένον οιακοστρόφον και σεπτόν Καθηγούμενονν δια την προσγενομένην εις την ημετέραν ελαχιστότητα φιλάδελφον και αρχοντικήν φιλοξενίαν και τιμήν.

Όθεν αδελφοποθήτως ευχόμενοι θεοφιλή, ευκλεή και καλλίκαρπον την πολυδύναμον Υμετέραν Διακονίαν εις έτη πλείστα, υγιεινά και πανευφρρόσυνα, διατελούμεν ευχόμενοι ταχείαν προαγωγήν επ’ αγαθώ της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Διάπυρος υπέρ Υμών και της καθ’ Υμάς Θεοφιλούς Αδελφότητος

ευχέτης προς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ευχαριστίες Μητροπολίτη Πειραιώς προς το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης | γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Ευχαριστίες Μητροπολίτη Πειραιώς προς το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης | γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ
Τρίκορφο Φωκίδος

error: Content is protected !!