ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Τήν Τρίτη 4 Ἰουνίου, τά ρωμαιοκαθολικά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέλεσαν τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Μπάρι, παρόντων τῶν Ὀρθοδόξων μελῶν καί πιστῶν. Μετά τήν λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Giuseppe Satriano παρέθεσε δεῖπνο.

Μετά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τῆς Ὁλομέλειας πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τό 2023, ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό τήν συμπροεδρία τοῦ Σεβ. Καρδινάλιου κ. Kurt Koch, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Ἰώβ (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), συνεδρίασε μεταξύ 3 καί 7 Ἰουνίου 2024 στό Πνευματικό Κέντρο Oasi Santa Maria τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τοῦ Μπάρι-Μπιτόντο. Ἡ Ἐπιτροπή φιλοξενήθηκε φιλαδέλφως ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Μπάρι-Μπιτόντο κ. Giuseppe Satriano.

Τήν Τρίτη 4 Ἰουνίου, τά ρωμαιοκαθολικά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέλεσαν τή Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Μπάρι, παρόντων τῶν Ὀρθοδόξων μελῶν καί πιστῶν. Μετά τήν λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Giuseppe Satriano παρέθεσε δεῖπνο. Τήν Πέμπτη, 6 Ἰουνίου, τά Ὀρθόδοξα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐτέλεσαν τή Θεία Λειτουργία ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στήν Κρύπτη τῆς Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι, μέ τήν παρουσία τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μελῶν καί τῶν πιστῶν. Μετά τή Θεία Λειτουργία, ἡ ἀδελφότητα τῶν Δομινικανῶν μοναχῶν τῆς Βασιλικῆς παρέθεσε πρόγευμα στά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι 1
Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι 2

Ἡ συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς στόν ἴδιο ἱστορικό χῶρο στόν ὁποῖο ἐνεκρίθη τό  Κείμενο τοῦ Μπάρι (1987) ἀποτέλεσε πηγή ἔμπνευσης γιά τά μέλη της. Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή ἐξέτασε ἕνα προσχέδιο κειμένου μέ τίτλο “Πρός τήν Ἑνότητα  ἐν τῇ Πίστει: Θεολογικά καί Κανονικά Ζητήματα”, τό ὁποῖο συνοψίζει τούς καρπούς τοῦ Διαλόγου μέχρι σήμερα καί ἐπισημαίνει ζητήματα τά ὁποία χρήζουν ἐπιλύσεως μεταξύ Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθόδοξων. Ἡ Ἐπιτροπή ξεκίνησε τήν συζήτηση, συγκεκριμένα, τῶν ἱστορικῶν καί θεολογικῶν ζητημάτων πού σχετίζονται μέ τό  Filioque καί τό Ἀλάθητο, ἀντιστοίχως. Γιά τό σκοπό αὐτό, ὁρίστηκαν δύο ὑποεπιτροπές, καθεμία ἀπό τίς ὁποῖες ἐπιφορτίστηκε μέ τή σύνταξη ἑνός προσχεδίου κειμένου γιά καθένα ἀπό αὐτά τά θέματα.

Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή θά συνεδριάσει, σύν Θεῷ, τόν ἑπόμενο χρόνο, γιά νά συζητήσει λεπτομερῶς τά ἀνωτέρω προσχέδια.

Τά μέλη προσβλέπουν στήν προσεχῆ ἐπέτειο τῆς συμπλήρωσης 1.700 ἐτῶν ἀπό τή σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε στή Νίκαια τό 325, καί προσεύχονται ὥστε αὐτό τό γεγονός νά ἀποτελέσει σημεῖο ἔμπνευσης στήν πορεία πρός τήν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας.

Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | ειδήσεις ορθοδοξία | news | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Διάλογος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο Μπάρι 3

ΠΗΓΗ: Φανάριον