ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων: Ας διακηρύξουμε μαζί το χαρμόσυνο μήνυμα

Νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
“Ας αφήσουμε τώρα όλα τα άλλα στην άκρη και ας διακηρύξουμε μαζί το χαρμόσυνο μήνυμα – Χριστός Ανέστη-Αληθώς Ανέστη” είπε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας.

Διαβάστε το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου παρακάτω:

Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής συνοψίζει σε δύο γραμμές την ιστορία της σωτηρίας μας, την ιστορία της αγάπης του Θεού:
Ο Χριστός εστί Κύριος εκ φύσεως και Κύριος εκ της ενσάρκου ζωής Αυτού. Διότι δημιουργεί τον άνθρωπον εκ του μηδενός και διά του ιδίου Αίματος Αυτού, αυτόν λυτρούται όταν η νεκρός εν αμαρτία· και τοις εις Αυτόν πιστεύουσι την χάριν Αυτού δεδώρηται.

(Ο Χριστός είναι Κύριος εκ φύσεως και Κύριος εκ της ενσάρκου ζωής Του. Διότι δημιουργεί τον άνθρωπο εκ του μηδενός και μέσω του ιδίου Αίματός Του, τον λυτρώνει όταν είναι νεκρός εν αμαρτία· και σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν έχει δωρίσει τη χάρη Του.)

Πράγματι, ο κτιστός κόσμος και ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν νεκροί εν αμαρτία λόγω της πρωταρχικής παράβασης των πρωτοπλάστων. Κάθε γενεά που ακολούθησε ήταν παγιδευμένη σε αυτή την κατάσταση θανάτου. Το τέλος είναι η τραγωδία του αποκλεισμού από τη ζωή – όχι μόνο κατά την ώρα του θανάτου όταν η ψυχή μας χωρίζεται από το σώμα μας, αλλά, ουσιαστικότερα, ο θάνατος είναι η αποξένωση από την πηγή της ύπαρξης, δηλαδή μια κατάσταση χωρισμού από τον ίδιο τον Θεό.

Ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός μας, ανέλαβε να διορθώσει αυτή την αποξένωση, να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση χωρισμού. «Κατήλθεν εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσας», ώστε να μπορεί να περπατήσει ανάμεσά μας, να μας κηρύξει, να μας διδάξει, να μας θεραπεύσει και με αγάπη να μας προετοιμάσει για την επανένωσή με τον Ουράνιο Πατέρα Του. Η θυσία Του στον Σταυρό έσωσε τον κόσμο νικώντας τον θάνατο – όχι με ισχυρά τάγματα αγγέλων η στρατιές με ξίφη, όχι με κάποιο διάταγμα η με τη βία, αλλά δεχόμενος με ταπεινοφροσύνη άδικα πλήγματα και υπομένοντας χλευασμό και, τελικά, χύνοντας το ίδιο Του το αίμα. Η θυσία Του μετέτρεψε ένα τρομακτικό όργανο θανάτου σε αιώνιο σύμβολο ελπίδας, σωτηρίας και συγχώρεσης. Ο θάνατός Του αποκατέστησε το σύμπαν, διότι ήταν αδύνατο για Αυτόν που είναι ο Δημιουργός της ζωής να παραμείνει αιχμάλωτος του θανάτου. Και όταν αναστήθηκε, ανύψωσε τη φύση μας μαζί Του, ώστε μέσω του θανάτου, να απελευθερωθούμε από τον ίδιο τον θάνατο. Ο Χριστός όχι μόνο επανένωσε ο,τι είχε διαιρεθεί, αλλά και αναδημιούργησε την ανθρωπότητα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή Του. Αυτό το μυστικό Πάσχα άλλαξε την πορεία της ιστορίας και εγκαινίασε μια νέα πραγματικότητα αιώνιας ζωής. Όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Κατηχητική Ομιλία του Πάσχα, «Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο».

Έτσι, αγαπητέ λαέ του Θεού, οι ημέρες της νηστείας έφτασαν στο τέλος τους και εισερχόμαστε στη χαρά, τη λαμπρότητα και το φως της ένδοξης Ανάστασης του Χριστού. Η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή και όλοι καλούνται να προχωρήσουν χωρίς φόβο στην καρδιά τους, «Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου υμών˙ και πρώτοι και δεύτεροι τον μισθόν απολαύετε. Πλούσιοι και πένητες μετ’ αλλήλων χορεύσατε˙ εγκρατείς και ράθυμοι την ημέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ευφράνθητε σήμερον». Ο Αναστημένος Χριστός μας καλεί όλους στην αγκαλιά Του με απλωμένα χέρια, για να μιλήσει απευθείας στις καρδιές μας και με φωνή αγαλλιάσεως να μας μεταφέρει το μήνυμα της Καινής Του Διαθήκης, «είσαι συγχωρεμένος και σου προσφέρω αιώνια ζωή». Το χαρμόσυνο μήνυμα του Σωτήρα μας, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο και θα ριζώσει και θα καρποφορήσει στο εύφορο έδαφος κάθε πρόθυμης και ταπεινής καρδιάς, ανεξάρτητα από το παρελθόν του η τη ζωή του. «Μηδείς θρηνείτω διά τα εαυτού σφάλματα· η γαρ συγχώρησις ανέτειλεν εκ του τάφου, αύτη γαρ εστιν η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος· αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή».

Ως υιοθετημένα τέκνα του Θεού, διά της χάριτος του Μονογενούς Του Υιού, Ιησού Χριστού, και ως αποδέκτες των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, που σφραγίζει όλα τα μέλη του Σώματος της Εκκλησίας και μας ενδυναμώνει, ώστε να ζούμε με πίστη και αγαθότητα, επιβεβαιώνουμε τα χαρμόσυνα νέα της Ανάστασης, ομολογώντας και διακηρύττοντας ότι Αυτός είναι ο Κύριος και Θεός μας. Και ας αναλογιστούν όσοι διακατέχονται από την «καλήν απιστίαν» του μαθητή Θωμά, του οποίου ο σκεπτικισμός έγινε δεκτός από τον Κύριό μας. Ο Χριστός δεν επέπληξε τον Θωμά, αλλά τον προσκάλεσε να βάλει το χέρι του στις ουλές των πληγών Του. Ακόμη και εμείς που ομολογούμε την Ανάσταση, αν έχουμε κάποια αμφιβολία να κρύβεται στα βάθη της καρδιάς μας, μπορούμε να αναμένουμε την ίδια φιλόξενη απάντηση από τον Κύριό μας, ο Οποίος είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά.

Ας αφήσουμε τώρα όλα τα άλλα στην άκρη και ας διακηρύξουμε μαζί το χαρμόσυνο μήνυμα – «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ – ΑΝΕΣΤΗ». Ας γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει μια κοινότητα, ένας λαός, που εξακολουθεί να πιστεύει και να ομολογεί τη μεγάλη αγάπη του Θεού, ο Οποίος αγαπά τόσο πολύ τον κόσμο που μας έδωσε τον Μονογενή Του Υιό, ώστε να έχουμε αιώνια ζωή.

Με πατρική αγάπη και ευλογίες “εν Χριστώ Αναστάντι”,

Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα 2024

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Νικήτας