ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (17 Μαΐου 2024)

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Σε αργία ο κληρικός που φέρεται να ενεπλάκη σε υπόθεση κλοπής
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Παρασκευήν, 17ην Μαΐου 2024.

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Παρασκευήν, 17ην Μαΐου 2024.

Κατ᾿ ἀρχήν, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κυρίου Σωτηρίου, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις, ἐπί ταῖς διαγενομέναις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, εἰσηγήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τριπροσώπου καταρτισθέντος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, Μητροπολίτης Ντένβερ ἐξελέγη παμψηφεί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σασίμων κ. Κωνσταντῖνος, ὅστις ἀναμένεται εἰς τό Ἱερόν Κέντρον, αὔριον, 18ην Μαΐου, διά τήν τέλεσιν τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Μηνύματος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου.

ΠΗΓΗ: Φανάριον