Advertisements
Advertisements
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS

Γερόντισσα Σωφρονία: Τι σημαίνει αγαπώ τόν άνθρωπο;

Η ομιλία που έδωσε η ηγουμένη της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας, γερόντισσα Σωφρονία, στή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του φιλανθρωπικού Συλλόγου "Ὁ Καλός Σαμαρείτης Ακράτας".
Η ομιλία που έδωσε η ηγουμένη της ιεράς μονής Αγίας Τριάδας Ακράτας, γερόντισσα Σωφρονία, στή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του φιλανθρωπικού Συλλόγου "Ὁ Καλός Σαμαρείτης Ακράτας".
Advertisements

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ ΑΚΡΑΤΑΣ
16 Δεκεμβρίου 2023
«Ἀληθινή ἀγάπη καί φιλανθρωπία»

Advertisements

Σεβαστοί πατέρες κυρίες και κύριοι, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, εὐλογεῖτε!

Πραγματικά εἶναι μια ὑπέροχη πρωτοβουλία τοῦ Συμβουλίου τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου Ἀκράτας, πού δραστηριοποιεῖται στό χῶρο τῆς φιλανθρωπίας ἀπό τό ἔτος 1949 ( δηλ. 74 ὁλόκληρα χρόνια) νά συμπεριλάβει παράλληλα μέ τή φιλανθρωπική ἐκδήλωση τῶν Χριστουγέννων καί δύο ὁμιλίες ἀπό δύο φαινομενικά ἀντίθετους τομεῖς: Τόν τομέα τῆς ὑγείας καί τόν τομέα τοῦ πνεύματος.

Στήν οὐσία ὅμως ἔτσι καταδεικνύεται γιά μια ἀκόμα φορά ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι μια διττή ὕπαρξη καί δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο σῶμα ἤ μόνο πνεῦμα.
Ἡ φιλανθρωπία εἶναι μία ἀπό τίς ὡραιότερες καί ἱερότερες λέξεις καί ἔννοιες. Ἁπλά καί μόνο ἄν τήν ἑτυμολογήσουμε (φιλῶ+ἄνθρωπος) μποροῦμε νά κατανοήσουμε τό μεγαλεῖο της.

Τί σημαίνει ὅμως ἀγαπῶ τόν ἄνθρωπο; Ζοῦμε τήν ἐποχή τῆς ἔντονης πληροφόρησης, ἀλλά καί τῆς διαρκοῦς κινήσεως. Οἱ ἀσχολίες αὐξάνουν, ὁ χρόνος μικραίνει καί παράλληλα καί οἱ καρδιές μας συρρικνώνονται. Τό «δέν ἔχω χρόνο» ἀγκαλιάζει ὅλες τίς ἡλικίες καί φέρνει τό ἄγχος. Δέν ἔχω χρόνο νά σκεφτῶ πλέον τόν ἄλλον ὄχι νά τόν βοηθήσω καί ἔμπρακτα.

Οἱ ἄνθρωποι μιλώντας γιά τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία εἶναι τόσο συγχυσμένοι πνευματικά πού τή νοθεύουν καί τήν κατακρεουργοῦν. Λένε ἀγάπη ἀλλά ἐννοοῦν τόν ἐγωισμό ἤ τήν τάση νά ὑποδουλώνουμε τούς ἄλλους πίσω ἀπό τό πρόσχημα τῆς ἐλεημοσύνης. Γιατί ἀληθινή ἀγάπη εἶναι ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἄλλου στήν ἀρχική του ἀξία. Καί γιά νά μπορῶ νά ἀγαπήσω ἀληθινά καί νά ἐλεήσω μέ χριστοκεντρική προοπτική θά πρέπει νά ἔχω ἤδη ἀγαπήσει τόν ἑαυτό μου καί νά νιώθω σέ ἑνότητα μέ τούς πάντας! Τότε ἡ ἀγάπη μου πρός τόν πλησίον θά εἶναι ἀναγεννητική, ζωογόνα καί μεταμορφωτική καί ὄχι στεῖρα καί ὑποκριτική.

Ἡ ὑλική ἔνδεια εἶναι κι αὐτή ἕνας πειρασμός καί μια σοβαρή δοκιμασία. Ἄν τήν ἀντιμετωπίσουμε πνευματικά εἶναι ἕνα σκαλοπάτι ἁγιασμοῦ, διότι «οὐδείς ἀνῆλθεν εἰς τόν οὐρανόν μετ΄ ἀνέσεως». Ὅλοι οἱ ἅγιοι δοκιμάστηκαν, πόνεσαν, στερήθηκαν. Βιώσαν τή σιωπή τοῦ Θεοῦ μπροστά στις δοκιμασίες τους ὡς μια πρόσκληση γιά μια οὐσιαστική σχέση καί φιλία μαζί Του.

Μᾶς κυριεύει φόβος καί ἀπελπισία μπροστά σέ τέτοιες καταστάσεις ἔνδειας, ἀλλά μέ μια μόνο φράση εἰλικρινοῦς προσευχῆς «Κύριε σῶσον ἡμᾶς ἀπολλύμεθα» ἔρχεται πάλι τό φῶς καί ἡ ἐλπίδα.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρῶτος πού ἀγκάλιασε τόν πονεμένο καί μᾶς προτρέπει νά κάνουμε κι ἐμεῖς τό ἴδιο: Στό κατά Ματθαῖον κεφ. 25 στ. (31-46) λέει: «ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατε μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, γυμνός καί περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῆ ἤμην καί ἤλθετε πρός μέ». Βλέπουμε πώς ἡ Ἐκκλησία μας προχωράει πέρα ἀπό τήν ὑλική φιλανθρωπία καί σέ ἄλλες μορφές ἀγάπης ἐξίσου σημαντικές, διότι ὁ ἄνθρωπος δέν νιώθει εὐτυχισμένος μόνο μέ τήν παροχή ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Γι’ αὐτό ἄν δραστηριοποιούμεθα στον χῶρο τῆς φιλανθρωπίας ἄς ἔχουμε ὑπόψιν μας νά ἀνακουφίζουμε καί πνευματικά τούς πονεμένους καί ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας γιατί τότε λειτουργοῦμε τήν ἀληθινή ἀγάπη καί ἐπουλώνουμε ἀληθινά τίς πληγές τῶν ἄλλων. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη δέν εἶναι ἁπλά μια συναισθηματική ἐκδήλωση ἀλλά ἀνταπόκριση στήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ὡς πλάσμα Θεοῦ. Ἀγαπώντας τόν ἄνθρωπο, ἀνταποκρινόμαστε μέ εὐγνωμοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. Ἀντίθετα μέ τήν ἀθεϊστική φιλοσοφία τοῦ San Paul Sartre ὅτι “ἡ κόλαση εἶναι οἱ ἄλλοι” στήν ἀληθινή ὀρθόδοξη πίστη ὁ ἄλλος εἶναι εἰκόνα ΘΕΟΥ, εἶναι ὁ ἀδελφός μας, εἶναι ἡ δίοδος τῆς σωτηρίας μας. Εἶδες τόν ἀδελφό σου; Εἶδες τόν Θεό σου. Ἀληθινή λοιπόν φιλανθρωπία εἶναι μιά ἀρετή, μιά μίμηση τῆς στάσης τοῦ Θεοῦ καί ὄχι μιά ἁπλή συμπόνοια πρός τούς ἐνδεεῖς. Μέσῳ τῆς φιλανθρωπίας ἐπιτελεῖται τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.

Ἡ ἀποστολική ἐκκλησία ὀργάνωνε φιλανθρωπίες καί φρόντιζε τούς πτωχούς, τίς χῆρες, τά ὀρφανά. Ὀργάνωνε δεῖπνα καί οἱ Χριστιανοί προωθοῦσαν τή βοήθειά τους στήν τοπική ἐκκλησία καθώς καί σέ ἄλλους. Πίστευαν ὅτι ἦταν ζωντανά μέλη αὐτοῦ τοῦ σώματος. Ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης εἶχε κατακτήσει τίς ψυχές τῶν πιστῶν σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἡ ἐνεργός φιλανθρωπία νά γίνει φροντίδα ὅλων. Οἱ πτωχοί ἐθεωροῦντο “ναοί τοῦ Θεοῦ”. Ἡ ἀληθινή φιλανθρωπία δέν μπορεῖ νά μπεῖ στό νόμο τοῦ “πρέπει”. Λειτουργεῖ καρδιακά καί χριστοκεντρικά. Ὅσο πιό πολύ ἀγαπῶ τόν ἄνθρωπο καί τόν ἐλεῶ, τόσο εἰσέρχομαι περισσότερο στή φιλοσοφία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ φιλανθρωπικός σύλλογος τῆς τοπικῆς κοινωνίας μας τῆς Ἀκράτας ἕχει τήν ἐπωνυμία “Ὁ καλός Σαμαρείτης” καί μόνο στό ἄκουσμά του ἡ ψυχή μας παραπέμπεται στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου τοῦ εὐαγγελίου πού βοήθησε τόν χτυπημένο ἀπό τούς ληστές ἄνθρωπο. Κι αὐτός ἦταν ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος χωρίς ἐξουσία πού ἁπλά πόνεσε τό συνάνθρωπό του. Καί αὐτός τελικά εἶναι ὁ δικός μας ἄνθρωπος, ὁ κοντινός, αὐτός πού στέκεται κοντά στόν πόνο καί στήν ἀνάγκη μου. Στή ζοφώδη παγκόσμια ἀτμόσφαιρα πού ζεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἡ ἀληθινή ἀγάπη καί φιλανθρωπία εἶναι τό φῶς, ἡ ἐλπίδα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀνάπαυση. Εἶναι ἡ πραγματική συμπόρευση μέ τό Θεό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή νά μήν μᾶς κλέβει ὁ ἐγωισμός καί ταυτόχρονα νά ἐνεργοῦμε μέ διάκριση καί λεπτότητα μήν ξεχνώντας ποτέ ὅτι ὁ ἐνδεής εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ ἀγαπητό.

Ὅσοι ἐλεοῦμε νά σκεφτόμαστε ὅτι εἴμαστε οἱ ἀγωγοί τῆς ἐλεύσεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι ἐλεούμαστε νά εὐγνωμονοῦμε τό Θεό καί νά προσευχόμαστε γιαυτούς πού μᾶς ἐλέησαν.

Εἴμαστε λίγες μέρες πρίν τά Χριστούγεννα τήν κατεξοχήν ἑορτή τῆς ἀγάπης, μιά καί γεννιέται ἡ ἀγάπη. Ἄν θέλουμε νά ζήσουμε ἀληθινά χριστούγεννα, ἄς μαλακώσουμε τήν καρδιά μας καί ἄς νιώσουμε τίς πτυχές τῆς ἀληθινῆς ἐλεημοσύνης: Συγχωρῶ, συμπάσχω, δέν κατακρίνω, δέν συκοφαντῶ, χαρίζω τό χαμόγελο καί τήν καλοσύνη μου σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως! Προσεύχομαι γιά ὅλους!Ἄς προσευχόμαστε νά μᾶς διδάξει ὁ Κύριος πῶς πρέπει νά ἀγαποῦμε καί πῶς πρέπει νά ἐκφράζουμε σωστά καί ἀληθινά τήν ἀγάπη μας! Πιστεύουμε ὅτι στή σύγχρονη ἐποχή στήν ὁποία κυριαρχεῖ ὁ ἄκρατος καταναλωτισμός καί ὁ ἐγωισμός ἡ ἀληθινή φιλανθρωπία πού ἔχει βάση της τή Χριστοκεντρική ἀγάπη ἀναδεικνύεται ὄχι μόνο ὡς ἀρετή καί ἰδανικό, ἀλλά ὡς ὁδός πού ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου.

Σᾶς εὐχαριστῶ!

orthodoxia.online→

Advertisements
karamanlis-2024 (2)
Advertisements
Handmade Carved Ring 24K Gold Finish with Pink Agate | Divine | inspired.jewelry
Advertisements
Λαμπάδα Πασχαλινή Χειροποίητη | Πυξίδα
Advertisements
Handmade Bracelet | Caryatid | inspired.jewelry