ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Τα χαρίσματα των άλλων ανθρώπων

Τα χαρίσματα των άλλων ανθρώπων
Ας καλλιεργήσουμε τα δικά μας χαρίσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξάζουμε μέσα από αυτά τον Θεό και να διακονούμε τον συνάνθρωπό μας.

Ας μην ασχολούμαστε με τα χαρίσματα και τα τάλαντα που έχουνε οι άλλοι.

Το κήρυγμα της Κυριακής ΙΣΤ Ματθαίου – Η παραβολή των ταλάντων

Διότι η ασχολία μας με τους άλλους είτε θα μας οδηγήσει στον φθόνο (εάν είμαστε κατώτεροι) είτε στην υπερηφάνεια (εάν είμαστε ανώτεροι).

Ας καλλιεργήσουμε τα δικά μας χαρίσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να δοξάζουμε μέσα από αυτά τον Θεό και να διακονούμε τον συνάνθρωπό μας.

Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που έλαβε και πως τα διαχειρίστηκε.

Όλοι μας έχουμε κάποια χαρίσματα.

Διαφορετικά ο καθένας.

Άρα και διαφορετικό λόγο θα δώσουμε στον Θεό.

Διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν ζητά από όλους τα ίδια, αλλά από τον καθένα εκείνο που μπορούσε να κάνει σύμφωνα με αυτά που του δόθηκαν.

Αρχ. Παύλος Παπαδόπουλος