ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Οι αμαρτίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

Οι αμαρτίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες
+Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας: Οι αμαρτίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

Οι αμαρτίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Οι κατά επιθυμία αμαρτίες, στις οποίες οι άνθρωποι πέφτουν θεληματικά…

β) Οι κατά αδυναμία αμαρτίες, στις οποίες οι άνθρωποι πέφτουν από αδυναμία, πέφτουν αγωνιζόμενοι χωρίς να το θέλουν.

Αυτή είναι η διαφορά…

Ο γνήσιος Χριστιανός δεν είναι αναμάρτητος, αμαρτάνει και ας είναι Χριστιανός, αλλά δεν αμαρτάνει εν συνεχεία, αλλά διακεκομμένα.

Αμαρτάνει από αδυναμία πάνω στον πνευματικό αγώνα που κάνει.

Εκείνοι πάλι που αμαρτάνουν από επιθυμία, βρίσκονται σε αμετανοησία…

+Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας