Ορθοδοξία Blog

Ο Όσιος Ιωάννης Αλεξέγιεφ για το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας

Γ. Τούντας: Ο κορωνοϊός μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία
Στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας η Εκκλησία βλέπει ένα θαύμα της Παντοδυναμίας του Θεού, παρόμοιο με τη Δημιουργία του κόσμου από το μηδέν.

Στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας η Εκκλησία βλέπει ένα θαύμα της Παντοδυναμίας του Θεού, παρόμοιο με τη Δημιουργία του κόσμου από το μηδέν.

 

Γι’ αυτό πρέπει με όση δύναμη έχουμε να πλησιάζουμε τα Άγια του Χριστού Μυστήρια με καθαρή τη συνείδηση, επειδή σ’ αυτά ενωνόμαστε με τον Χριστό.

Πώς θα ήταν δυνατό να ενωθούμε με τον Χριστό, αν μισούμε, περιφρονούμε ή κατακρίνουμε κάποιον;

Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει:

”Ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου”.

Στην αρχή των προπαρασκευαστικών προσευχών προ της Θείας Μεταλήψεως διαβάζουμε:

”Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, Σῶμα Δεσπότου, φόβῳ πρόσελθε, μὴ φλεγῇς· πῦρ τυγχάνει. Θεῖον δὲ πίνων Αἷμα πρὸς μετουσίαν, πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σὲ λυποῦσιν, ἔπειτα θαῤῥῶν μυστικὴν βρῶσιν φάγε”.

Το άκουσες εσύ, που πας να κοινωνήσεις;

Πρώτα συμφιλιώσου με εκείνους που σε έχουν λυπήσει.

Ακόμη και στο τέλος των ιδίων προσευχών οι επόμενοι στίχοι μας κάνουν προσεκτικούς:

”Θεουργὸν Αἷμα φρίξον, ἄνθρωπε, βλέπων· ἄνθραξ γάρ ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων”.

Να κοινωνείς τα Άχραντα Μυστήρια με πλήρη επίγνωση της αμαρτωλότητάς σου, απλά και ευλαβικά, γνωρίζοντας πως μεταλαμβάνεις ακριβώς το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου.

Επειδή εμείς λόγω της σαρκικής φύσης δεν μπορούμε να τρώμε σώμα, ο Ελεήμων Κύριος επέτρεψε εμείς οι αμαρτωλοί να μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα Του, σε μορφή ψωμιού και κρασιού.

Όσιος Ιωάννης Αλεξέγιεφ (+5 Ιουνίου 1958)
ΠΗΓΗ: ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ