ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Έτσι θα μάθεις να νηστεύεις πιο εύκολα

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Έτσι θα μάθεις να νηστεύεις πιο εύκολα
Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Έτσι θα μάθεις να νηστεύεις πιο εύκολα

Η νηστεία είναι η πρώτη εντολή του Θεού. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε – Γένεσις 2,16-17- πως η εντολή αυτή δόθηκε στον Αδάμ μέσα στον κήπο της Εδέμ.

Η Χριστιανική νηστεία στην Αγία Γραφή

Γένεσις 2,16-17

Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάμ λέγων· από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ουφάγεσθε απ’ αυτού· ηδ’ ον ημέρα φάγητεαπ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε.

Και έδωσε εντολή Κύριος ο Θεός στον Αδάμ λέγοντάς τον: ”Από όλα τα καρποφόρα δέντρα που υπάρχουν στον Παράδεισο, σας δίνω το δικαίωμα να τρώτε. Από το δέντρο όμως της γνώσεως του καλού και κακού δεν πρέπει ποτέ να φάτε απ’ αυτό. Κατά την ημέρα, κατά την οποία θα φάτε από τον καρπό του, θα χάσετε το δικαίωμα της αθανασίας, θα πεθάνετε σωματικώς και θα χωριστείτε από Εμένα, που σας έδωσα την ζωή”.

Κατά Ματθαίον 4,2

Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα.
Και νήστεψε (ο Κύριος) 40 μέρες και 40 νύχτες.

Προς Κορινθίους Α’ 6,12

Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει.
Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, όπως π.χ. να τρώγω και να πίνω χωρίς διακρίσεις, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττω όλα.

Η Χριστιανική νηστεία κατά τους πατέρες της Εκκλησίας

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Θυμήσου το ξύδι και τη χολή που ποτίστηκε ο Ιησούς. Έτσι θα μάθεις να νηστεύεις πιο εύκολα.

Αββάς Λογγίνος:

“Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα, η αγρυπνία καθαρίζει τον νου, η ησυχία φέρνει το πένθος, το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από την αμαρτία”.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

Η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ηδονών του λάρυγγος, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, απελευθέρωση από μολυσμούς ονείρων, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξη του νου, διάλυση της πωρώσεως, θύρα της κατανύξεως, ταπεινός στεναγμός, χαρούμενη συντριβή, σταμάτημα της πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φρουρός της υπακοής, ελαφρότης του ύπνου, υγεία του σώματος, πρόξενος της απαθείας, άφεση των αμαρτημάτων, θύρα και απόλαυση του παραδείσου.

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

Σε τίποτα δεν ωφελεί η νηστεία από τα φαγητά εκείνους, που δεν νηστεύουν με όλες τους τις αισθήσεις. Γιατί αυτός που αγωνίζεται σε όλα, πρέπει να είναι εγκρατής.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Η νηστεία είναι αρχή και θεμέλιο κάθε πνευματικής εργασίας. Όσα λοιπόν οικοδομήσεις πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο, γίνονται άπτωτα και ακατάλυτα, επειδή είναι κτισμένα πάνω σε στερεά πέτρα. Αν όμως σηκώσεις αυτό το θεμέλιο και στη θέση του βάλεις τον κορεσμό της γαστέρας και τις άτοπες επιθυμίες, αυτά παρασύρονται σαν άμμος από τους πονηρούς λογισμούς και το ποτάμι των παθών και καταστρέφεται όλη η οικοδομή των αρετών. Για να μη γίνει λοιπόν αυτό και σε μας, ας σταθούμε με χαρά πάνω στο σταθερό θεμέλιο της νηστείας, ας σταθούμε, αδερφοί μου, καλώς, ας σταθούμε με τη θέλησή μας.

Μέγας Βασίλειος

Να σέβεσαι την παλαιότητα της νηστείας. Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα· η νηστεία νομοθετήθηκε στον παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ· «Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε» (Γεν. 2,17). Το «δεν θα φάτε» είναι νομοθεσία νηστείας και εγκρατείας. Εάν είχε νηστεύσει από τον καρπό του δένδρου η Εύα, τώρα δεν θα είχαμε ανάγκη από την νηστεία αυτή. «Διότι δεν έχουν ανάγκη ιατρού οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι» (Ματθ. 9,12).

Ιερός Χρυσόστομος

Η νηστεία ενισχύει την προσευχή. Γίνεται φτερό στην πορεία της προς τον ουρανό. Είναι μητέρα της υγείας, παιδαγωγός της νιότης, στολίδι των γηρατειών. Είναι συνοδοιπόρος των ταξιδιωτών και ασφάλεια των συγκατοίκων. Ο άνδρας δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη συζυγική πίστη της γυναίκας του, όταν την βλέπει να συζεί με τη νηστεία. Η γυναίκα δεν λιώνει από ζήλεια, όταν βλέπει τον άνδρα της να νηστεύει. Ποιός ζημιώθηκε ποτέ από τη νηστεία; Υπολόγισε την οικονομική κατάσταση του σπιτιού σου σε μια μέρα νηστείας. Υπολόγισέ την και σε μια συνηθισμένη μέρα. Θα διαπιστώσεις έτσι εύκολα, πόσο μεγάλο κέρδος έχεις με τη νηστεία.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ

You cannot copy content of this page