Γιατί ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο λέγεται....
Ορθοδοξία Blog

Γιατί ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο λέγεται….

 
 

Γιατί ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο λέγεται Οδός, Θεμέλιος Λίθος, Ρίζα, Ποιμήν, Αμνός, Ζωή, κ.α

Γιατί ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο λέγεται Οδός;

Για να μάθεις ότι μέσω Αυτού ανεβαίνουμε στον Πατέρα.

Γιατί λέγεται Θεμέλιος Λίθος;

Για να μάθεις ότι Αυτός όλα τα βαστάει.

Γιατί λέγεται Ρίζα;

Για να μάθεις ότι χάρη σ’ Αυτόν ανθίζουμε.

Γιατί λέγεται Ποιμήν;

Για να μάθεις ότι Αυτός μας τρέφει.

Γιατί λέγεται Αμνός;

Για να μάθεις ότι θυσιάστηκε για μας και μας έσωσε.

Γιατί λέγεται Ζωή ;

Γιατί ενώ είμαστε νεκροί στην αμαρτία, μας ανέστησε.

Γιατί λέγεται Φως;

Γιατί μας απάλλαξε από το σκοτάδι.

Γιατί λέγεται Ιμάτιο;

Γιατί Τον ντυθήκαμε με το Βάπτισμα.

Γιατί λέγεται Τράπεζα;

Γιατί Τον εσθίουμε με τα Άγια Μυστήρια.

Γιατί λέγεται Οίκος;

Γιατί ζούμε μέσα σ’ Αυτόν.

Γιατί λέγεται Ένοικος;

Γιατί είμαστε ναοί Του!

Ιερός Χρυσόστομος

Handmade Anklet Bracelet Blue | Gold Plated | inspired.jewelry