ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Μητροπολίτης Σερρών για την πανδημία του Covid-19 και την Εκκλησία

Τό θέμα τῆς πανδημίας, τῆς ἀντιμετωπίσεώς της καί τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἰδικότερον εἶναι καθαρῶς ἰατρικό καί ἐπιστημονικό καί βεβαίως οὐδόλως θρησκευτικό ἤ ἐκκλησιαστικό...

Διαβάστε περισσότερα
Εορτολόγιο Συναξαριστής

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα 25 Ιουλίου – Άγιοι Εκατόν εξήντα πέντε Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου

Ο βασιλιάς Ιουστινιανός συγκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 553 μ.Χ. Σύνοδο από 165 Αγίους Πατέρες, με την προεδρία του Πατριάρχη Μηνά

Διαβάστε περισσότερα