ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποιος παραχωρεί εξουσία στους δαίμονες;

Η θεραπεία των Γεργεσηνών - Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom

Ποιος παραχωρεί εξουσία στους δαίμονες και πως μπορούμε να ελευθερωθούμε από την εξουσία τους;

Στο Ευαγγέλιο συναντούμε τους δαιμονισμένους της περιοχής των Γεργεσηνών να βγαίνουν από τα μνήματα που εξώκοσμα και απόκοσμα κατοικούν και να πορεύονται προς τον κόσμο και εκεί να συναντούν τον Ιησού μας και η συνάντηση τους να είναι συνάντηση που καθορίζει την πορεία και τον τρόπο με τον οποίον θα υπάρχουν εις το μέλλον τους οι δύο άνθρωποι που τόσο πολύ είχαν υποφέρει στη ζωή τους.

Τα δαιμόνια και υποταγή τους σε αυτό ή σε αυτά τα πολλά δαιμόνια ήταν γεγονός που τους έκανε πολύ αδύναμους ενώπιον του δαίμονος από την στιγμή που του παραχώρησαν εξουσία επάνω τους.

Eμείς μόνoι μας δίνουμε εξουσία στον δαίμονα ή στους δαίμονες να μας κάνουν υποχείρια τους.

Aπό εμάς εξαρτάται το αν θα υποδουλωθούμε στον Κύριο μας και άρα θα είμαστε ελεύθεροι από κάθε κακό και δαιμονικό στη ζωή μας ή θα υποδουλωθούμε στον δαίμονα που φαντάζει απελευθέρωση και απόλυτη εξουσία επί του εαυτού μας και τελικά θα είμαστε δεμένοι σιδηροδέσμιοι στην εξουσία του δαίμονος και εκείνος θα μας έχει δούλους των παθών και αδυναμιών μας και στην τελική υποχείρια του ίδιου του κακού και δαιμονικού εαυτού.

Δεν είναι ορθό να έχουμε εμείς την απαίτηση να είμαστε ελεύθεροι όταν είμαστε υποδουλωμένοι στα πάθη και τις επερχόμενες από αυτά πνευματικές αδυναμίες.

Οι δαιμονισμένοι ήσαν σκλάβοι του σατανά και είχαν πολύ πονέσει αφού καμμία κοινωνική διάσταση και κανένα κοινωνικό μέτρο δεν μπορούσε να τους βρει «εν τάξει» για να τους εντάξει στον τότε κοινωνικό ιστό και περίγυρο.

Αρχιμανδρίτης π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης