ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Η επικοινωνία με τον Κύριο

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Η επικοινωνία με τον Κύριο
Ο Κύριος, αγαπητοί μου, βρίσκεται παντού. Καμία έρημος, κανένας βυθός, καμία σπηλιά δεν μπορούν να εμποδίσουν την παρουσία του.

Ο Κύριος, αγαπητοί μου, βρίσκεται παντού. Καμία έρημος, κανένας βυθός, καμία σπηλιά δεν μπορούν να εμποδίσουν την παρουσία του.

Κι από τη φυλακή ο Ιωσήφ, κι από την κοπριά ο Ιώβ, κι από την κοιλιά τού κήτους ο Ιωνάς, κι από το φλογισμένο καμίνι οι Τρείς Παίδες, κι από το λάκκο των λεόντων ο Δανιήλ, εύρισκαν τρόπο να επικοινωνούν μαζί του.

Αλήθεια, «εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον» (Ψαλμ. 102,22).
Αλλ’ εάν υπάρχη ένας τόπος, όπου η παρουσία του γίνεται περισσότερο αισθητή, αυτός είνε ο ναός.

Ο Χριστός στο ναό. Καί πως όχι; Εκείνος δεν είπε, ότι όπου θα είναι δύο η τρείς συναγμένοι στο δικό του όνομα, θα είνε κι αυτός ανάμεσά τους;(βλ. Ματθ. 18,20).
Άλλως τε ο,τι βλέπουμε καί ακούμε μέσα στον χριστιανικό ναό, προδιαθέτει την ψυχή να συναντήση τον Κύριο.

Ο Εσταυρωμένος με απλωμένα τα χέρια, η αγία τράπεζα πού εικονίζει το φρικτό Γολγοθά καί τον πανάγιο Τάφο, οι εικόνες, οι πολυέλεοι, οι λαμπάδες, το λιβάνι, τα τροπάρια καί οι ύμνοι, οι αδελφοί πού συμπροσεύχονται, όλα δημιουργούν μία ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία η ψυχή μπορεί ν’ αποκτήση φτερά, ν’ απογειωθή, ν’ ανεβή σε ύψη, να πλησιάση τούς ουρανούς, να ενωθή με τον Κύριο της δόξης.

Η επικοινωνία με τον Κύριο! Αυτός είνε ο σκοπός των συνάξεων της Εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς, πόσο λίγοι τον επιτυγχάνουν! Μέσα σε 100 καί 1.000 εκκλησιαζομένους πόσοι άραγε πλησιάζουν τον Κύριο, αισθάνονται την παρουσία του καί μπορούν στο τέλος της θείας Λειτουργίας να πούν: «Είδομεν το φως το α ληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον…»;

(†) επίσκοπος Αυγουστίνος

You cannot copy content of this page