ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος Φωκάς για τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος Φωκάς για τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη

Ο Άγιος Δημήτριος είναι γνωστός ως Μυροβλήτης. Σε λίγους αγίους η Εκκλησία μας έδωσε αυτό τον τίτλο. Από τον τάφο του και επί σειρά αιώνων έρεε άφθονο μύρο ώστε να κατασκευασθεί ειδική φυάλη μέσα στην οποία συγκέντρωναν το μύρο.

Από αυτή οι προσκυνητές του τάφου του αντλούσαν το άγιο μύρο προς θεραπεία και αγιασμό. Και η Κεφαλονιά μας έχει την ευλογία στη Μονή Κηπουραίων να διασώζει σε μια φυάλη μύρο σε υγρά κατάσταση από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου.

Και μας θυμίζει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, της Χάριτος του Θεού, το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που γράφει:
“καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα· μῦρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου”… (Άσμα Ασμάτων δ’ 10).

Και στη συνέχεια σημειώνει πάλι προφητικά εις το Άσμα Ασμάτων για το Μύρο της Ζωής, το Μύρο που ήλθε για να μοσχοβολήσει τον κόσμο:
“ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύρων σου δραμοῦμεν” …που είναι η υπακοή και η ακολουθία όλων των Αγίων εις τα αχνάρια των βημάτων του Χριστού.

Ο Άγιος Δημήτριος αγάπησε με όλη την καρδιά του, με όλη την ζωή του, όλη την ύπαρξη του το μύρο του Χριστού. Στη ζωή του αρνήθηκε όλα τα άλλα αρώματα και διάλεξε τούτο το μύρο. Αγάπησε τον Χριστό, πλησίασε τον Χριστό, ακολούθησε τον Χριστό και γέμισε το στόμα του, τα μάτια του, η καρδιά του, η πορεία του , η ζωή του, η ύπαρξη του όλη, με το μύρο της διδαχής, με το μύρο της αγάπης του Χριστού. Έγινε μυροδοχείο αληθινό.

Ο Άγιος Δημήτριος σε όλη την ζωή του, σε κάθε βήμα, σε κάθε αναπνοή, ήταν μυροσυλλέκτης και γι αυτό ακριβώς μετά το μαρτυρικό θάνατό του το αίμα του έγινε μύρο, έγινε μυροβλήτης.

Και στην εποχή του υπήρχαν διάφορα μύρα, όπως και σε κάθε εποχή. Όμως αυτά είναι αρώματα του κόσμου. Είναι υπόθεση σωματικών αισθήσεων, γήινα, χοϊκά, με ημερομηνία λήξης.

Τα φυσικά αρώματα μπορεί κανείς να τα προμηθευθεί, γιατί τα πουλούν στα καταστήματα. Αλλά αυτό που είναι αδελφοί μου το πολύτιμο είναι το πνευματικό μύρο και πρέπει να έχει κανείς αισθητήρια για να νιώσει την ευωδία του Χριστού, για να αγαπήσει και να ακολουθήσει τα πνευματικά. Το μύρο του Χριστού είναι δώρο και χάρισμα, το αποκτούν μόνο όσοι προτιμούν τον Χριστό υπέρ πάντα, όσοι λαχταρούν το Μύρο υπέρ πάντα τα αρώματα.

Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας από αυτούς. Με την ευκαιρία της μνήμης του να προσέλθουμε με πολλή πίστη, με αγώνα πολύ για καθαρότητα στα μυρόβλητα άγια λείψανά του να εκζητήσουμε τις πρεσβείες του, ώστε να απολαύσουμε κι εμείς με τη μεσιτεία του αυτή την ευωδία του Ουρανίου Μύρου.

Μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος Φωκάς