Κανονόμαχοι και κανονολάτρες – Εκκλησιαστικό πρόβλημα ή εκκλησιολογική αίρεση; (Β’)
ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας: Γιατί θεωρείτε ξεπερασμένο το Πηδάλιο

 
 

Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας – «Πηδάλιο» : Γιατί θεωρείτε ξεπερασμένο και ποια η ευθύνη μας;

Κάποιοι από τους Κανόνες της Εκκλησίας μας που βρίσκονται στο «Πηδάλιο» έχουν παραμεληθεί από τον Κλήρο σήμερα.Μήπως θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια σήμερα να ξανα«λειτουργήσουν»; Άγιοι τους έγραψαν! 

Κάποιοι λένε πως δεν γίνεται να κατανοηθούν και να εφαρμοσθούν από τους Χριστιανούς σήμερα!
Οι Ιεροί Κανόνες, για όσους δεν γνωρίζουν, ρυθμίζουν τη ζωή της Εκκλησίας και τον βίο των Χριστιανών και περιλαμβάνονται σε μια συλλογή που έκαμαν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο ιερομόναχος Αγάπιος και ονομάζεται « Πηδάλιον της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας». Το Πηδάλιο έχει επίσης ερμηνείες των Ιερών Κανόνων, από τους Αγίους, αλλά και από μεγάλους Κανονολόγους που η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει.

Στους ιερούς Κανόνες περιλαμβάνονται αποφάσεις των Αγίων Αποστόλων, των επτά Οικουμενικών Συνόδων, κάποιων τοπικών Συνόδων π.χ. των Συνόδων της Λαοδικείας, ΑγκύραςΚαρθαγένης κλπ καθώς επίσης και αποσπάσματα από κείμενα κάποιων Αγίων Πατέρων.

 

Κάθε Οικουμενική Σύνοδος επικυρώνει πάντοτε τους Ιερούς Κανόνες των προηγουμένων Οικ. Συνόδων και καλεί όλη την Εκκλησία να τους τηρεί με ευλάβεια. Να για παράδειγμα τι γράφουν οι θεοφόροι Πατέρες στον Α´ Κανόνα της Ζ´ (7ης) Οικουμ. Συνόδου : « Αγαλλίαση νοιώθουμε, όπως κάποιος που βρίσκει πολλά λάφυρα, και με προθυμία κρατούμε τους θείους Κανόνες μέσα στην καρδιά μας και θεωρούμε ισχύοντα όλα όσα επιτάσσουν οι Κανόνες των πανευφήμων Αποστόλων, των εξ αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών… και των αγίων Πατέρων… Και όσους οι Κανόνες παραπέμπουν σε ανάθεμα και εμείς αναθεματίζομε, όσους παραπέμπουν σε καθαίρεση και ημείς καθαιρούμε, όσους σε αφορισμό και εμείς αφορίζουμε και όποιους παραδίδουν σε επιτίμια και μείς ομοίως τους υποβάλλουμε».

Οι ιεροί Κανόνες έχουν αιώνιο κύρος και ισχύ διότι είναι έργο του Αγίου Πνεύματος και κανείς δεν μπορεί να τους παραβεί χωρίς συνέπειες στην προσωπική τους ζωή και τη ζωή της Εκκλησίας. Π.χ. αν ετηρούντο οι ιεροί Κανόνες, που προβλέπουν πως και με ποιες προϋποθέσεις χειροτονείται κάποιος κληρικός, πότε εμποδίζεται να χειροτονηθεί, πότε πρέπει να καθαιρείται, τότε δεν θα αντιμετωπίζαμε ως Εκκλησία αυτή τη φοβερή δοκιμασία των ανείπωτων σκανδάλων που μας θλίβουν και προξενούν την απομάκρυνση από το χώρο της Εκκλησίας των αδυνάτων στην πίστη.
Η παραμέληση των Ιερών Κανόνων είναι ένα από τα συμπτώματα της αποστασίας των εσχάτων χρόνων.

Όχι μόνον κληρικοί, αλλά και λαικοί αθετούν τον νόμο του Θεού και χαράζουν το δικό τους δρόμο. Κάποιοι κληρικοί και θεολόγοι περιφρονούν και χλευάζουν τους Κανόνες τους θεωρούν αναχρονιστικούς και καταπιεστικούς ενώ κάποιος επίσκοπος τους ονόμασε «τείχος του αίσχους» !!

 

Πως θα «ξαναλειτουργήσουν» οι Ιεροί Κανόνες;

Μόνο αν υπάρξει από όλους, κληρικούς και λαικούς, αληθινή μετάνοια. Αν πιστεύσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα που εφώτισε τους Αγίους Πατέρες μας δεν μπορεί να κάνει λάθος· αν εγκολπωθούμε τους ιερούς Κανόνες ο λ ο ι μας.

Π.χ. ο ΞΑ´ Κανών των Αγίων Αποστόλων εμποδίζει να γίνουν κληρικοί όσοι έχουν πέσει στα αμαρτήματα της πορνείας ή της μοιχείας.

Πρέπει λοιπόν ο κάθε λαικός, ακόμη κι αν τον προτρέπουν, επίσκοποι ή άλλοι κληρικοί να αποφύγει τη χειροτονία. Ο ΞΘ´ των Αγίων Αποστόλων λέγει ότι όποιος δεν νηστεύει την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Μ. Τεσσαρακοστή πρέπει να αφορίζεται, εκτός αν είναι άρρωστος.

Πρέπει λοιπόν, όταν παρασυρόμαστε από τη λαιμαργία να θυμόμαστε αυτόν τον Κανόνα και να νηστεύουμε χωρίς δικαιολογίες. Εννοείται βέβαια ότι για όλα τα θέματα συμβουλευόμαστε και τον πνευματικό μας.

Η καλλιέργεια λοιπόν του Ορθοδόξου φρονήματος, της υπακοής στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση, η αγάπη προς τον Κύριο μας και τους Αγίους του από ο λ ο υ ς μας μπορεί να φέρει τους Ιερούς Κανόνες στη θέση τους δηλαδή στο κέντρο της ζωής μας προς ωφέλεια και σωτηρία μας.

Πηγή: ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Handmade Starfish Summer Bracelet Gold Plated | inspired.jewelry