Νηστεία

Πώς νηστεύουμε σήμερα, Παρασκευή, 15/3/2024

Ελιά ελιές νηστεία
Πώς νηστεύουμε σήμερα Παρασκευή της Τυρινής, 15/3/2024

Διανύουμε την Τυρινή εβδομάδα του έτους 2024

Κατά την Τυρινή όμως εβδομάδα η νηστεία διαφοροποιείται.

Έτσι σήμερα, Παρασκευή, 15/3/2024 η νηστεία που ακολουθεί η εκκλησία μας επιτρέπει όλες τις τροφές εκτός από το κρέας.

Ευλογημένη μέρα