Νηστεία

Πώς νηστεύουμε σήμερα Παρασκευή 8 Μαρτίου

Ανήμερα του Σταυρού 2023 τι τρώνε ;
Τι ορίζει η εκκλησία μας για την σημερινή νηστεία της Παρασκευής, 8/3/2024

Τι ορίζει η εκκλησία μας για την σημερινή νηστεία της Παρασκευής, 8/3/2024.

Την Παρασκευή νηστεύουμε επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώvουμε με την νηστεία μας τον κακό εαυτό μας, για να μας ελεήσει τους ανάξιους, όπως ελέησε τον σταυρωμένο ευγνώμονα ληστή.

Διανύουμε όμως τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου και έτσι σήμερα Παρασκευή, 8/3/2024, τηρούμε αλάδωτη νηστεία.