Νηστεία

Πότε νηστεύουμε, λάδι, κρέας, ψάρι, κρασί, τον Ιανουάριο

Νηστεία των Χριστουγέννων 2023 – Τι τρώμε σήμερα, Σάββατο, 16/12/2023
Νηστεία στην ορθόδοξη εκκλησία – Ορθοδοξία, ονομάζεται η εκούσια αποχή από τροφή

Σημειώνουμε με κόκκινο χρώμα τις ημέρες κατά τις οποίες η εκκλησία ακολουθεί αλάδωτη νηστεία. Με μπλε χρώμα οι ημέρες πού καταλύουμε λάδι και οίνο και πράσινο χρώμα τις ημέρες που καταλύουμε όλες τις τροφές.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023                                                                                                  

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023


Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023