Νηστεία

Πώς νηστεύουμε αύριο Παρασκευή

Πώς νηστεύουμε σήμερα Τετάρτη, εορτή της συνάξεως των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 Άγιος Κάρπος ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Άγιος Κάρπος ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.

Θείας χάριτος, τῇ κοινωνίᾳ, ἐκοινώνησας, δεσμῶν τῷ Παύλῳ, θεομακάριστε Κάρπε Ἀπόστολε, καὶ κοινωνοὺς θείας δόξης ἀνέδειξας, τοὺς δεξαμένους τὸ φέγγος τῶν λόγων σου. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Την Παρασκευή της Αναλήψεως επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος