Εάν σας καλέσουν σε τραπέζι και είναι περίοδο νηστείας
Νηστεία

Πώς νηστεύουμε αύριο Παρασκευή

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Άγιος Κάρπος ο Απόστολος από τους Εβδομήκοντα

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.

Θείας χάριτος, τῇ κοινωνίᾳ, ἐκοινώνησας, δεσμῶν τῷ Παύλῳ, θεομακάριστε Κάρπε Ἀπόστολε, καὶ κοινωνοὺς θείας δόξης ἀνέδειξας, τοὺς δεξαμένους τὸ φέγγος τῶν λόγων σου. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Την Παρασκευή της Αναλήψεως επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

 

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση