Ο Προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει!!! - Δημήτριος Παναγόπουλος
Κήρυγμα

Ο Προφήτης Ηλίας θα ξανάρθει!!! – Δημήτριος Παναγόπουλος

20 Ιουλίου είναι η γιορτή του Προφήτη Ηλία – Κύρηγμα – Δημήτριος Παναγόπουλος

Η Αγία μας Εκκλησία ψάλει πως θα ξανάρθει ο Προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλο στα θρησκευτικά πράγματα

Το απολυτίκιο του άλλωστε λέγει :

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

 

orthodoxia.online→