Κήρυγμα

Μητρ. Κυθήρων: Ο Ζακχαίος δείχνει τό δρόμο

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ
Ἡ σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στήν συνάντησι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Εἶναι μία περικοπή πού χαρίζει στίς καρδιές μας, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, θάρρος καί βεβαιότητα γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική Περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στήν συνάντησι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Εἶναι μία περικοπή πού χαρίζει στίς καρδιές μας, αἰσιοδοξία, ἐλπίδα, θάρρος καί βεβαιότητα γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

 

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης καί φυσικά πολύ πλούσιος. Καί τά δύο αὐτά τόν εἶχαν ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό καί τόν εἶχαν κάνει σκληρό καί ἁμαρτωλό, διότι οἱ τελῶνες ἦταν πιεστικοί στήν εἴσπραξι τῶν φόρων. Γιά τό λόγο αὐτό ἦταν ἀντιπαθητικοί καί μισητοί ἀπό τόν κόσμο.

Ἀκούσαμε στήν περικοπή ὅτι ζητοῦσε ἐπίμονα νά δεῖ τόν Κύριο. Ἀνέβηκε στή συκομορέα, ἐπειδή ἦταν κοντός γιά νά δεῖ τόν Χριστό πού θά περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ. Δέν φοβήθηκε μήπως γελάσουν μαζί του.

Αὐτός ἤθελε νά γνωρίσει τό Χριστό. Μακάρι ὅλοι οἱ χριστιανοί σήμερα νά ἀκολουθοῦσαν τό παράδειγμα τοῦ Ζακχαίου. Ὁ ἄνθρωπος σήμερα δέν ντρέπεται ὅταν διαπράττει τήν ἁμαρτία, ἀλλά δείχνει δειλία ὅταν πρόκειται νά μετανοήσει.

Γιά νά μετανοήσει εἰλικρινά ὁ ἄνθρωπος πρέπει πρῶτα νά νικήσει τίς δυσκολίες καί τίς εἰρωνεῖες τοῦ κόσμου. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά δείχνει τό θάρρος τοῦ Ζακχαίου καί νά ζητήσει ἐπίμονα τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τότε ὁ Κύριος θά μᾶς ζητήσει νά τόν φιλοξενήσουμε στόν «οἶκον τῆς ψυχῆς μας».

Αὐτό γίνεται ὅταν μᾶς καλεῖ νά συμμετέχουμε καί νά κοινωνήσουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τότε ὁ ἄνθρωπος παίρνει μέσα του τόν Χριστό καί ἔτσι κερδίζει τήν σωτηρία δηλαδή τόν Παράδεισο.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑποδέχεται μέσα του τόν Θεό συμφιλιώνεται καί μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτό ἔκανε ὁ Ζακχαῖος. Πούλησε τή μισή περιουσία του καί τή μοίρασε στούς φτωχούς. Ἔτσι κέρδισε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή ἡ ἀγάπη χάρισε στό Ζακχαῖο τήν σωτηρία του. Ὁ Ζακχαῖος δείχνει τό δρόμο πού ὁ ἄνθρωπος ἄν ἀκολουθήσει θά συναντηθεῖ μέ τόν Χριστό καί θά ἑνωθεῖ μαζί του. Εἶναι ὁ ἀληθινός δρόμος τῆς μετάνοιας.

Αὐτό τό δρόμο, ἀδελφοί μου, πρέπει νά ἀκολουθήσουμε καί τότε θά ἀκουσουμε καί ἐμεῖς, ὅπως ὁ Ζακχαῖος, ἀπό τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό «ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν»· «ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός». Ἀμήν.-

π. Διον. Μάλλιος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ἠχητικό μήνυμα)
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ
(22-1-2023)

Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων