Κήρυγμα

Τυφλοί στην ψυχή

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης - Κυριακή του Τυφλού: Τυφλοί στην ψυχὴ
Κυριακή του Τυφλού – Τυφλοί στην ψυχὴ- Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, στὸν ἱερὸ ναὸ παρουσιάζομαι ἐνώπιον τῆς ἀγάπης σας καὶ θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ κάνετε ὑπομονή, γιὰ ν᾽ ἀκούσετε λίγες ταπεινὲς σκέψεις ἐπάνω στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο, ποὺ διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θαύματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ θαῦμα τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

Κυριακή του Τυφλού – Τυφλοί στην ψυχὴ- Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Η Κυριακή του τυφλού 2024 στις 9 Ιουνίου 2024

 

Τυφλοί στην ψυχή | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Κυριακή του Τυφλού | Αυγουστίνος Καντιώτης | Κήρυγμα | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Τυφλοί στην ψυχή | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Κυριακή του Τυφλού | Αυγουστίνος Καντιώτης | Κήρυγμα | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

Χριστός Ανέστη και ευλογημένη Κυριακή