Κήρυγμα

Δημήτριος Παναγόπουλος : Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος

Δημήτριος Παναγόπουλος : Κυριακή Ε' Λουκά - Η Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου
Κυριακή Ε' Λουκά - Η Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου

Ο αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος σχολιάζει την Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, που θα ακούσουμε την Κυριακή Ε’ Λουκά στις Εκκλησίες.

Δημήτριος Παναγόπουλος
Κυριακή Ε’ Λουκά – Η Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου

 

You cannot copy content of this page