Κήρυγμα

Οι Άγιοι Πάντες είναι τα ζωντανά βιβλία της πίστεως

Κήρυγμα για την Κυριακή των Αγίων Πάντων 2023 από την Μητρόπολη Κυθήρων
Σήμερα Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς Ἁγίους Πάντες. Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι τό τέλος τῆς μεγάλης ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ ὁποῖα ἄρχισε ἀπό τήν Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα καί μᾶς παρουσιάζει τούς καρπούς, τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς Ἅγιους Πάντες. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο.

Ἀδελφοί,

Σήμερα Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς Ἁγίους Πάντες. Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι τό τέλος τῆς μεγάλης ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ ὁποῖα ἄρχισε ἀπό τήν Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα καί μᾶς παρουσιάζει τούς καρπούς, τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τούς Ἅγιους Πάντες. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη τοῦ ἔργου καί τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ συνάνθρωποί μας, πού ὄχι μόνο πίστεψαν στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά μέ τή ζωή τους ἔκαναν πράξη τό Λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί μέ τό παράδειγμα τους ἐνισχύουν ὅλους ἐμᾶς νά τούς ἔχουμε πρότυπο καί νά συνεχίσουμε τόν καλό ἀγώνα τῆς πίστεως. Εἶναι οἱ Ἁγιοί μας γνωστοί καί ἀφανεῖς, οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν ἀδιαλείπτως στόν Κύριό μας γιά τήν δική μας σωτηρία.

Εἶναι τά ζωντανά βιβλία τῆς Πίστεως, τά παραδείγματά μας καί ἡ ἀπόδειξη ὅτι ὁ πνευματικός μας ἀγώνας εἶναι ἐφικτός, δέν εἶναι ἀνούσιος, ἀλλά εἶναι σωτήριος καί ζωοποιός.

Σήμερα ἀκοῦμε ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Ματθαῖο νά μᾶς μεταφέρει τά λόγια τοῦ Κυρίου «κάθε ἕναν πού θά μέ ὁμολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, θά τόν ὁμολογήσω κι ἐγώ ἐνώπιον τοῦ Πατέρα μου».

Ἡ ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σημαντικώτερα στοιχεῖα γιά τήν ζωή μας. Οἱ Ἅγιοι Πάντες τό πέτυχαν αὐτό, ὁμολόγησαν δηλαδή τήν Πίστι τους στόν Χριστό, τόν ἔθεσαν πρώτη προτεραιότητα τῆς ζωῆς τους, τόν τοποθέτησαν πάνω ἀπό κάθε ἀνθρώπινο καί γήϊνο, γι’ αὐτό καί δοξάσθηκαν ἀπό τόν Θεό.

Ὁμολογία Χριστοῦ καλεῖται σήμερα νά δώσει ὁ κάθε πιστός σέ κάθε στιγμή τοῦ καθημερινοῦ του βίου, στήν ἐργασία, στό σπίτι, στήν κοινωνία. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, στήν ἐποχή μας, σέ μία ἐποχή ἔντονου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, ὅπου γίνεται προσπάθεια ἐξίσωσης δογμάτων, θρησκειῶν, φιλοσοφικῶν θεωριῶν, ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός πρέπει νά ὁμολογεῖ μέ θάρρος, ὀρθόδοξα, τήν Πίστι του στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Δέν ὑπάρχει στήν ἐποχή μας ἀρετή μέ μεγαλύτερη σημασία, ὅσο ἡ δημόσια ὁμολογία τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεώς μας στόν Χριστό, ὄχι ἁπλά μέ λόγια, ἀλλά μέ τά θεάρεστα ἔργα μας καί μέ τίς ὀρθές πράξεις μας. Ἀμήν.-

π.Διον. Μάλλιος

© Copyright 2023 – Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων