Κήρυγμα

Η Χαναναία – Δημήτριος Παναγόπουλος

Η Χαναναία - Δημήτριος Παναγόπουλος

Κήρυγμα: Ο αείμνηστος και χαρισματικός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος σχολιάζει το ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΖ’ Ματθαίου, η Θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας 

Ο αείμνηστος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος υπήρξε ένας άοκνος εργάτης του Ευαγγελίου με πλήθος καταπληκτικών ομιλιών και συγγραμμάτων.

Χωρίς σπουδές και τίτλους, έχοντας όμως το σπουδαίο χάρισμα του λόγου και κυρίως την πλουσιότατη Χάρη του Κυρίου μας που τον επισκίαζε και τον καθοδηγούσε, βοήθησε πλήθος ανθρώπων να βρούνε και να ακολουθήσουν την οδό της σωτηρίας.

Ακούστε την Ορθόδοξη ομιλία