Κήρυγμα

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης : Κυριακή της Πεντηκοστής – Πλούτος θείων δώρων

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης
Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης : Κυριακή της Πεντηκοστής - Πλούτος θείων δώρων

Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. 7,38)

«Μακάριοι», ἀγαπητοί μου, «μακάριοι οἱ ἀκούοντες»(Λουκ. 11,28)· εὐτυχεῖς δηλαδὴ ὅποιοι ἔχουν αὐτιὰ γιὰ ν᾽ ἀκούσουν σήμερα τὴ φωνὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

 

Κυριακή της Πεντηκοστής: Η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο προκαλεί αντιδράσεις

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Να τι μας διδάσκει η Πεντηκοστή

Κυριακή της Πεντηκοστής – Πλούτος θείων δώρων (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου).pdf by aktines on Scribd