Κήρυγμα

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης : Η Κυριακή του Παραλύτου

Έχει ψυχή ο άνθρωπος
Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, ὅσοι βρίσκεστε μέσα στὸ ναό, εἶστε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ὅλοι κάνετε τὸ σταυρό σας καὶ γιορτάζετε τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Φτάνουν ὅμως αὐτά; Ὄχι. Τί ἄλλο χρειάζεται;

Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, ὅσοι βρίσκεστε μέσα στὸ ναό, εἶστε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, βαπτισμένοι «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ὅλοι κάνετε τὸ σταυρό σας καὶ γιορτάζετε τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Φτάνουν ὅμως αὐτά; Ὄχι. Τί ἄλλο χρειάζεται;

 

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης : Η Κυριακή του Παραλύτου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Κυριακή του Παραλύτου | 25 Μαΐου 2024 | Κήρυγμα | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

 

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης : Η Κυριακή του Παραλύτου | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Κυριακή του Παραλύτου | 25 Μαΐου 2024 | Κήρυγμα | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία

 

 

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ