Κήρυγμα

B΄ Κυριακή των Νηστειών | Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Νηστεία & προσευχή! Ιδού το μέσον για να νικήσεις τον κάθε διάβολο - Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς
B΄ Κυριακή των Νηστειών | Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς | Νηστεία, η οδός με την οποία βαδίζουμε προς την Ανάσταση

Η νηστεία είναι οδός, με την οποία εσύ και εγώ βαδίζουμε προς την Ανάσταση. Την ανάσταση του σώματος και της ψυχής.

Ναι. Και εσύ και εγώ. Γι’ αυτό η νηστεία είναι θαυμαστή. Γιατί είναι ένας δρόμος. Για που; Για την Ανάσταση. Και λοιπόν, αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει Ανάσταση – νίκη κατά του θανάτου· Ανάσταση – νίκη κατά της αμαρτίας· Ανάσταση – νίκη κατά του διαβόλου. Αυτό είναι η νηστεία!

Σε ένα θαυμάσιο στιχηρό αυτών των ημερών ψάλλαμε και προσευχηθήκαμε:

«Ακολουθήσωμεν τω διά νηστείας ημίν, την κατά τού διαβόλου νίκην υποδείξαντι, Σωτήρι, των ψυχών ημών» (Πέμπτη Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών, Απόστιχα Εσπερινού).

Νηστεία – νίκη κατά του διαβόλου. Να η καλή είδηση, που ο Κύριος μας έφερε. Θέλεις νίκη κατά της αμαρτίας; Θέλεις νίκη κατά του εφευρέτου της αμαρτίας, κατά του ιδίου του διαβόλου; Ορίστε, η νηστεία  λέγει ο Σωτήρ.

Ναι, με την νηστεία εσύ γίνεσαι ο μεγαλύτερος νικητής σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος νίκησε τον διάβολο, ποιος, εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό;
Κανένας άλλος.

Γι’ αυτό, Αυτός είναι ο Σωτήρ του κόσμου, διότι μόνο Αυτός είναι Θεός, πιο ισχυρός από τον διάβολο. Όλα τα άλλα είναι πιο ανίσχυρα από αυτόν. Και εμείς, ακολουθώντας Τον, στην πραγματικότητα ακολουθούμε τον Νικητή που μας δίνει πάντοτε την νίκη κατά του διαβόλου, κατά του κάθε διαβόλου που μας επιτίθεται για να μας νικήση και να μας ρίξη στην αμαρτία. Σε τι, δηλαδή; Στον θάνατο.

Ομιλία εις την Β΄Κυριακή Νηστειών Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς