Ελλάδα

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο ν 4495 17

Υποχρεωτική θα είναι πλέον η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Η καταχώριση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρει ο ν 4495 17.

Όλα τα κτίρια θα καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καθημερινής παρακολούθησης και ενημέρωσης.