Ελλάδα

Διεπιστημονικό Επετειακό Συνέδριο: «Ιωάννης Καποδίστριας και νεοελληνικό κράτος»

Διεπιστημονικό Επετειακό Συνέδριο: «Ιωάννης Καποδίστριας και νεοελληνικό κράτος»
Διεπιστημονικό Επετειακό Συνέδριο: «Ιωάννης Καποδίστριας και νεοελληνικό κράτος»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ:
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ»

Το διεπιστημονικό επετειακό συνέδριο με θεματική «Ιωάννης Καποδίστριας και Νεοελληνικό Κράτος – Ελληνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση» θα πραγματοποιηθεί, τις παραμονές της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1821 – 2021), δηλαδή τη Δευτέρα 22-3-2021 και την Τρίτη 23-3-2021, από τις 17.00΄ – 22.30 μ.μ. καθεμία από αυτές τις δύο ημέρες, μέσω zoom webinar και live streaming (από το site του Α.Π.Θ.), σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, ως γνωστόν, είναι ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

Οι διοργανωτές του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι ο Υποτομέας του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό του Α.Π.Θ. «International Journal of Law and Religion» (Διεθνές Περιοδικό του Δικαίου της Θρησκείας).

A – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΕ PDF

Επισυνάπτεται πάνω το πρόγραμμα και η αφίσα του συνεδρίου.