Γιορτή σήμερα

Σήμερα η Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου – Σάββατο, 17/02/2024

Εορτολόγιο | 10 Δεκεμβρίου 2021 - Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος
Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα, Σάββατο, 17/2/2024. Σήμερα γιορτάζουμε την Εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Μηνά του Καλλικέλαδου

Τὴν γῆν ὀρύξας ὡς δικέλλῃ τῷ λόγῳ

Μηνᾶν ἐκεῖθεν ἐκφέρω κεκρυμμένον.

Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαρκιανού (450 – 457 μ.Χ.) ο Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος (κοιμήθηκε 10 Δεκεμβρίου) εμφανίσθηκε μια νύχτα σε κάποιον άνδρα που λεγόταν Φιλομμάτης, ο οποίος είχε καταταγεί στη στρατιωτική σχολή των Ικανάτων και του υπέδειξε τον τόπο όπου έκειτο το άγιο λείψανο αυτού.

Το γεγονός έφτασε στις βασιλικές ακοές του Μαρκιανού, ότι δηλαδή κάτω στον αιγιαλό της Νικομήδειας, κατά την ακρόπολη, κρύπτονταν κάτω από τη γη τα τίμια λείψανα του Αγίου.

Πράγματι, στρατιώτες έσκαψαν στον τόπο εκείνο και βρήκαν σιδερένια λάρνακα, μέσα στην οποία υπήρχε το ιερό λείψανο.

Στη λάρνακα ήταν κολλημένη μια πλάκα, στην οποία ήταν χαραγμένη επιγραφή που έλεγε ότι εκεί είχε εναποτεθεί το λείψανο του Αγίου, καθώς και σε ποιον τόπο έπρεπε να κατατεθεί.