Γιορτή σήμερα

Σήμερα Παρασκευή, 9/02/2024, γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός (09/02/23)
Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Παρασκευή, 9/02/2024. Σήμερα γιορτάζει ο ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός

Ὁ διελέγξας τοὺς παραπλῆγας Πέτρος,
Θνῄσκει μονοπλὴξ τῷ διὰ ξίφους τέλει.

Βιογραφία

Ο Άγιος Πέτρος ήταν Ιερέας με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεων του προς τον Χριστό και τον λαό.

Με το προσωπικό του παράδειγμα, άμεμπτο και διδακτικότατο, φώτιζε και κατάρτιζε τους πιστούς με τα τακτικά και πρακτικότατα κηρύγματα του.

Αυτός μάλιστα είναι και ο συγγραφέας της Νηπτικής βίβλου, που εμπεριέχεται στη Φιλοκαλία.

Την αγάπη του προς τον Χριστό, δεν την έδειχνε μόνο σε καιρούς ειρηνικούς, αλλά και σε δύσκολους.

Έτσι, περί το 775 μ.Χ. στεφάνωσε τη ζωή του αφού πρόθυμα έδωσε το κεφάλι του στον θάνατο δια ξίφους, για να μείνει πιστός στην ομολογία του Χριστού.