Γιορτή σήμερα Συναξαριστής

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιππόλυτος Πάπας Ρώμης – Συναξαριστής 30 Ιανουαρίου 2023

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιππόλυτος Πάπας Ρώμης – Συναξαριστής 30 Ιανουαρίου 2023
Συναξαριστής 2023: Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 – Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιππόλυτος Πάπας Ρώμης.

Συναξαριστής 2023: Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 – Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιππόλυτος Πάπας Ρώμης.

 

Τόλμῃ θάλασσαν Ἱππόλυτος εἰσδύνει,
Οἷα κροαίνων ἵππος ἐν λείῳ πέδῳ.
Ἱππόλυτον πόντου τριακοστῇ ἔκτανε ῥεῦμα.

Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Βιογραφία

Πάπας Ρώμης με το όνομα Ιππόλυτος ουδέποτε υπήρξε.

Ίσως ο Ιππόλυτος αυτός να ήταν τοποτηρητής του θρόνου προ της αναρρήσεως, στον θρόνο, του Φήλικος.

Μαρτύρησε πάντως επί αυτοκράτορος Κλαυδίου του Β’ (268 – 9 μ.Χ.) αφού τον έριξαν στη θάλασσα.

Απολυτίκιο

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Ὡς τῶν Ἀποστόλων ὁμότροποι, καὶ τῆς οἰκουμένης Διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.