Γιορτή σήμερα

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ξέρετε ποια είναι η τραγικότητα του σημερινού Ορθόδοξου Χριστιανού;
Τι γιορτάζει η ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα, Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 – Τι γιορτάζουμε σήμερα – Σημερινή γιορτή.

Άγιος Ελλάδιος

Άγιος Θεράπων

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Άγιος Ευσεβιώτης

Άγιος Αλύπιος

Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής

Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας

Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας

Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας

Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας

Άγιος Φίλιππος Α’ Μητροπολίτης Μόσχας

Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ

Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας

Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Χριστός Ανέστη