Γιορτή σήμερα

Εκκλησιαστική γιορτή αύριο Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

Εκκλησιαστική γιορτή αύριο Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024
Εορτές Ορθοδόξων Αγίων: Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 - Ποιους Αγίους Γιορτάζουμε το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024:

Εορτές Ορθοδόξων Αγίων: Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024

Αύριο, Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά με ευλάβεια σημαντικούς αγίους και μνημονεύει ιερά γεγονότα που διαμορφώνουν τη θρησκευτική μας παράδοση και κληρονομιά. Αυτές οι εορτές μας προσφέρουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουμε την πίστη μας, αντλώντας έμπνευση από τη ζωή και το μαρτύριο των αγίων.

Ποιους Αγίους Γιορτάζουμε το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024:

Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και Φιλόσοφος

Ο Άγιος Ιουστίνος, γνωστός για τις απολογητικές του γραφές και τη φιλοσοφική του σκέψη, αποτελεί πρότυπο πίστης και σοφίας.

Άγιος Θεσπέσιος

Ο Άγιος Θεσπέσιος, γνωστός για τη θεία του χάρη, τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς.

Ανάμνηση της Απαλλαγής της Νήσου Λευκάδας από την Πανώλη το 1743

Η απαλλαγή της Λευκάδας από την πανώλη το 1743 είναι ένα θαυματουργό γεγονός που ενισχύει την πίστη και τη δόξα του Θεού.

Άγιοι Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαρίτω η Παρθένος, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Παίων και Λιβεριανός

Αυτοί οι άγιοι τιμώνται για το μαρτύριό τους και την αφοσίωσή τους στη χριστιανική πίστη.

Διήγηση Ωφέλιμη Κάποιου Γεωργού Μετρίου Ονομαζόμενου

Η διήγηση αυτή προσφέρει πνευματική διδασκαλία και ενίσχυση της πίστης.

Άγιος Νέων

Ο Άγιος Νέων, γνωστός για τα θαύματά του, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους πιστούς.

Όσιος Πύρρος ο Επίσκοπος ο Παρθένος

Ο Όσιος Πύρρος, με τη σεμνότητα και την αγιότητά του, αποτελεί πρότυπο χριστιανικής αρετής.

Άγιος Φίρμος

Ο Άγιος Φίρμος τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και τα θαύματά του.

Άγιος Γεράσιμος

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός για την πνευματική του καθοδήγηση, τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια.

Άγιοι Δέκα Χιλιάδες Μάρτυρες

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους χριστιανούς.

Όσιος Διονύσιος του Γλουσέτσκ ο Θαυματουργός

Ο Όσιος Διονύσιος, γνωστός για τα θαύματά του, τιμάται για την αφοσίωσή του στον Θεό.

Όσιος Αγαπητός ο εν τω Σπηλαίω ο Ανάργυρος και Ιαματικός ο εκ Ρωσσίας

Ο Όσιος Αγαπητός, γνωστός για τα ιαματικά του θαύματα, αποτελεί πηγή θεραπείας και πνευματικής ενίσχυσης.

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, γνωστός για τη θεολογική του σκέψη, τιμάται για την πνευματική του συνεισφορά.

Άγιος Ουϊστάν

Ο Άγιος Ουϊστάν τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και τα θαύματά του.

Όσιος Καρπάσιος

Ο Όσιος Καρπάσιος τιμάται για τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του στον Θεό.

Άγιοι Φελινός και Γρατινιανός οι Μάρτυρες

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πρότυπο χριστιανικής αφοσίωσης.

Άγιοι Ρεβεριανός και Παύλος και οι συν Αυτοίς

Αυτοί οι άγιοι τιμώνται για το μαρτύριό τους και την πίστη τους.

Άγιος Κρεσκεντιανός ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Κρεσκεντιανός τιμάται για την αφοσίωσή του στον Χριστό και το μαρτύριό του.

Άγιος Πρόκλος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Πρόκλος τιμάται για την πίστη του και το θάρρος του μπροστά στον θάνατο.

Άγιος Σεκούνδος ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Σεκούνδος τιμάται για την πίστη και την αφοσίωσή του στον Θεό.

Όσιος Ρουαδανός της Κορνουάλης

Ο Όσιος Ρουαδανός τιμάται για την αγιότητά του και την πνευματική του καθοδήγηση.

Άγιος Φορτουνάτος

Ο Άγιος Φορτουνάτος τιμάται για τη σεμνότητα και την πίστη του στον Χριστό.

Άγιος Σίος ο Οσιομάρτυρας ο εκ Γεωργίας

Ο Άγιος Σίος τιμάται για το μαρτύριό του και την αφοσίωσή του στον Χριστό.

Άγιοι Δαβίδ, Γαβριήλ και Παύλος οι εκ Γεωργίας

Αυτοί οι άγιοι μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους πιστούς.

Άγιος Ισχυρίων ο Μάρτυρας και οι Συν Αυτώ

Ο Άγιος Ισχυρίων τιμάται για την πίστη και το θάρρος του μπροστά στον θάνατο.

Αυτές οι εορτές και οι άγιοι μας θυμίζουν την πνευματική μας κληρονομιά και ενισχύουν την πίστη μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας αντλήσουμε έμπνευση από τη ζωή και το μαρτύριό τους.

Χριστός Ανέστη