Εθνικά θέματα

Η Ελλάδα δέχεται επίθεση

Η Ελλάδα δέχεται επίθεση
Ιωάννης Μάζης: "Η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία είναι επίθεση σε ολόκληρο τον Δυτικό Κόσμο"

Ιωάννης Μάζης: Η Ελλάδα δέχεται επίθεση από την Τουρκία

Ιωάννης Μάζης: “Η επίθεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία είναι επίθεση σε ολόκληρο τον Δυτικό Κόσμο”

Η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα ξεκίνησε με σημαντικά θετικά κεκτημένα σε σχέση με τη μεταπολεμική διεθνή τάξη του 20ου αιώνα, αλλά και κληρονομώντας και αρκετά σοβαρά διεθνή διακυβεύματα ή διεθνείς προκλήσεις, που παραμένουν προς επίλυση ή προς διευθέτηση.

Ανατολική Μεσόγειος

Η κυριότερη εξ αυτών είναι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθόσον αυτή η περιοχή παραμένει είτε ιστορικά, είτε και με βάση τις σύγχρονες θεμελιώδεις γεωπολιτικές θεωρήσεις ο κλειδόλιθος του Aναχωματικού Δακτυλίου “Rimland” (κατά τον N.J. Spykman) της Ευρασίας.

Η Ρωσία ανακτά τη θέση της

Μιας περιοχής όπου η αναβίωση του νεοψυχροπολεμικού κλίματος όπου η Ρωσία ανακτά βαθμιαία όλο και περισσότερο τη θέση της μείζονος παραδοσιακής απειλής για την Ατλαντοκεντρική Δύση, ενώ η Κίνα ήδη επιβεβαιώνεται ως η Δύναμη που διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία από τις ΗΠΑ σε σημαντικό αριθμό κρισίμων επιμέρους τομέων, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό συνισταμένης ονομαστικής εθνικής Ισχύος σε πλανητική κλίμακα.

Ασταθές μεταψυχροπολεμικό Διεθνές Σύστημα

Επιπροσθέτως, στο νέο ρευστό και ασταθές μεταψυχροπολεμικό Διεθνές Σύστημα, βοηθούσης της πανδημίας και της συνοδής οξύνσεσως όλων των χαρακτηριστικών της διεθνούς οικονομικής κρίσεως, αναδύονται νέοι αναθεωρητικοί σωβινιστικοί και αυταρχικοί εθνοκρατικοί περιφερειακοί δρώντες επιθυμούντες να επανατοποθετηθούν προνομιακώς στο αναδιαμορφούμενο αυτό διεθνές περιβάλλον.

Οι εθνοκρατικοί αυτοί δρώντες καταφεύγουν σε επικίνδυνες και αναχρονιστικές αναβιώσεις αυτοκρατορικών αντιλήψεων εις βάρος κάθε μορφής συντελεστών δημοκρατικού και νομικού πολιτικού πολιτισμού των όμορων και της «διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», εν γένει.

Η συνέχεια στο militaire.gr