Εορτολόγιο

Τι γιορτή είναι αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 - Εορτολόγιο - Ευαγγέλιο - Νηστεία

Τι γιορτή είναι αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 – Εκκλησιαστική γιορτή αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022.

Εκκλησιαστική γιορτή αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022.

Μεγάλη Πέμπτη – Ο Μυστικός Δείπνος

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος

Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος

Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Όσιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Όσιος Ιάκωβος

Άγιος Θεόδωρος της Κάμα ο Φιλόσοφος

Τι γιορτή είναι αύριο Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022