Εορτολόγιο

Ο Άγιος νεομάρτυρας Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος μαρτύρησε το έτος 1659 μ.Χ.

Ο Άγιος νεομάρτυρας Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος μαρτύρησε το έτος 1659 μ.Χ.

Εορτολόγιο 2022: Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Μαρτίου 2022 – Ποιος ήταν ο Άγιος νεομάρτυρας Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος που γιορτάζει σήμερα.

Ο Άγιος Νεομάρτυς Παρασκευάς καταγόταν από την Τραπεζούντα και ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλεως. Μαρτύρησε το έτος 1659 μ.Χ. στην Τραπεζούντα δι’ απαγχονισμού.

Το ιερό λείψανο αυτού ενταφιάσθηκε στο ναό του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης και από εκεί ανακομίσθηκε στη Μονή Θεοσκεπάστου Τραπεζούντος.

“Ούτος ό άγιος νεομάρτυς Παρασκευάς ην τις των περιφανών πολιτών και αρχόντων τής περικλύτου εύξεινοποντικής μεγαλουπόλεως και πρωτευούσης Τραπεζούντος. Όμολογήσας ούν εν αύτη το μέγα μυστήριο τής του Δεσπότου ημών Χριστού θείας Οικονομίας, άχθείς ενώπιον των εντοπίων τής αγαρηνών πλάνης υπέρμαχων, και κρεμασθείς απηγχονίσθη τη 1η του μηνός Μαρτίου του σωτηρίου έτους 1659 εις την εαυτού γενέτειραν.

Το μαρτυρικό και τίμιο λείψανο αυτού αποκρεμάσαντες οι ευλαβείς χριστιανοί παρέλαβον εν χαρά ψυχής και έθαψαν έντίμως εντός του ιερού ναού του αγίου Γρηγορίου Νύσσης· μετά δε χρόνους την, κατά τα ημετέρα εκκλησιαστικά ειωθότα, ανακομιδή ποιήσαντες, φύλαξαν τούτο μετ’ εύλαβείας εις την περιώνυμον Ίεράν Μονήν τής Παναγίας Θεοσκεπάστου Τραπεζούντος.”

Συναξαριστής Τρίτη 1 Μαρτίου Άγιος νεομάρτυρας Παρασκευάς ο Τραπεζούντιος