Εορτολόγιο

Εορτολόγιο Τετάρτη 21 Απριλίου

Εορτολόγιο Τετάρτη 7 Απριλίου 2021
Μάθε τι γιορτή είναι και τι γιορτάζουμε σήμερα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 21 Απριλίου 2021

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος

Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος

Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
 
Όσιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης
 
Όσιος Ιάκωβος
 
Άγιος Θεόδωρος της Κάμα ο Φιλόσοφος

Νηστεία