Εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Λουλούδια
Εορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

 Αλύπιος, Αλυπία, Θεράπων, Ιωάννης ο Ρώσος

Εορτολόγιο Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Άγιος Ελλάδιος

Άγιος Θεράπων

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Άγιος Ευσεβιώτης

Άγιος Αλύπιος

Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής

Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας

Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας

Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας

Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας

Άγιος Φίλιππος Α’ Μητροπολίτης Μόσχας

Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ

Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας

Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Χριστός Ανέστη