Εορτολόγιο

Εορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Εορτολόγιο Νοεμβρίου 2022: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 

Εορτολόγιο Νοεμβρίου 2022: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
Επιστήμη

Λίνα, Λίνος
Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα – Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Άγιοι Ερμάς, Πατρόβας, Λίνος, Γάιος και Φιλόλογος, Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα

Άγιοι Δομνίνος και οι συν αυτώ

Άγιοι Τιμόθεος, Θεόφιλος, Θεότιμος

Άγιος Δωρόθεος ο Πρεσβύτερος

Άγιοι Ευψύχιος και Καρτέριος

Άγιος Σιλβάνος

Άγιος Πάμφιλος

Όσιος Γρηγόριος ο Ομολογητής Πάπας Αλεξανδρείας

Άγιοι Κάστορας και Αγαθάγγελος

Άγιοι Δομέντιος και Παύλος ο επίσκοπος

Άγιος Ιωνάς ο θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας

Εγκαίνια ναού Θεοδώρου Τήρωνος «ἐν τοῖς Σφωρακίου»

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022