Εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Άγιοι Δέκα Μάρτυρες εν Αιγύπτω

Τι γιορτή είναι αύριο 4 Φεβρουάριου 2023

Εορτολόγιο Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα – Άγιοι Δέκα Μάρτυρες εν Αιγύπτω

Άγιοι που εορτάζουν: Άγιος Μαρκιανός Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Νίκανδρος Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Απόλλων Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Υπερέχιος Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Λεωνίδης Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Άρειος Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Άγιος Γοργίας Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Αγία Σελληνιάδα Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Αγία Ειρήνη Μάρτυρας Εν Αιγύπτω, Αγία Πάμβων Μάρτυρας Εν Αιγύπτω

Πεινώσι και διψώσιν αθληταίς δέκα,
Tρυφάς Θεός δίδωσι μη πληρουμένας.

ΒΙΟΣ
Όλοι μαζί αποτελούσαν μια ομάδα χριστιανών, που ήξεραν όχι μόνο να πιστεύουν, αλλά και να πάσχουν, πρόθυμα και ευχάριστα για το Χριστό. Καταγγέλθηκαν στον ειδωλολάτρη έπαρχο της Αλεξάνδρειας, και ομολόγησαν θαρραλέα την πίστη τους.

Μάταια αυτός έλπιζε ότι θα μπορούσε να εκφοβίσει τουλάχιστον τις γυναίκες, και να τις πείσει να προσφέρουν θυσία στα είδωλα.

Υποσχέσεις και απειλές, συντρίφτηκαν μπροστά στη σταθερότητα της πίστης των γυναικών και γρήγορα διδάχτηκε, ότι ο σταυρός μπορεί ν’ αναδεικνύει και γυναίκες γενναιότερες από άνδρες. Τότε ο έπαρχος, διέταξε να θανατωθούν όλοι δια πείνας και δίψας.

Μέρες ολόκληρες έμειναν νηστικοί και γυμνοί, εκτεθειμένοι στον ψυχρό χειμώνα. Προκλητικότατα οι στρατιώτες, έπιναν και έτρωγαν τα καλύτερα φαγητά μπροστά τους.

Αυτοί όμως, με θερμή και αδιάλειπτη προσευχή και δέηση προς τον Χριστό, αντιμετώπιζαν τη φρικτή και υπεράνθρωπη δοκιμασία. Τελικά, άνδρες και γυναίκες, πέθαναν απαρασάλευτοι στην πίστη τους, ψάλλοντες το όνομα του Ιησού Χριστού.

orthodoxia.online