Εορτολόγιο

Εορτολόγιο | Γιορτή σήμερα Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου – Εορτολόγιο 2021
Εορτολόγιο | Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | Τι γιορτή είναι σήμερα | ποιος γιορτάζει σήμερα | Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα | Τι γιορτάζει σήμερα η εκκλησία | Εορτολόγιο κάθε μέρα

Εορτολόγιο | Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | Τι γιορτή είναι σήμερα | ποιος γιορτάζει σήμερα | Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα | Τι γιορτάζει σήμερα η εκκλησία | Εορτολόγιο κάθε μέρα

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 | ποιος γιορτάζει σήμερα

Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων, Κύριλλος διάκονος, και των εν Ασκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών

Άγιοι Ιωνάς, Βαραχήσιος και οι συν αυτοίς Ζανιθάς, Λάζαρος, Μαρουθάς, Ναρσής, Ηλίας, Μάρης, Άβιβος, Σιμιάθης και Σάββας (ή Σώθα)

Άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής

Άγιος Ευστάθιος ο Ομολογητής επίσκοπος Κίου Βιθυνίας

Όσιος Ησύχιος ο Σιναΐτης

Όσιοι Ιωνάς, Μάρκος και Βάσσος

Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας

Μαρτίου 2021| Νηστειοδρόμιο | Νηστεία