Εορτολόγιο

Εορτολόγιο 2021: Ποιοι άγιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαρτίου

Εορτολόγιο 2021 – 25 Ιανουαρίου
Εορτολόγιο 2021: Σήμερα Τετάρτη, 17 Μαρτίου γιορτάζουν οι άγιοι:

Εορτολόγιο 2021: Σήμερα Τετάρτη, 17 Μαρτίου γιορτάζουν οι άγιοι:

Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Όσιος Θεοστήρικτος ο Ομολογητής

Άγιος Πατρίκιος

Μνήμη της φοβεράς απειλής του σεισμού

Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας

Άγιος Μαρίνος

Άγιος και Δίκαιος Λάζαρος ο φίλος του Χριστού

Όσιος Μακάριος ηγούμενος της μονής Κολγιαζίν της Ρωσίας

Άγιος Γαβριήλ ο Μικρός ο Οσιομάρτυρας

Άγιος Θεόδουλος ο Ιερομάρτυρας ο Σιναΐτης

Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας ο εν Κύπρω αθλήσας

Νηστεία