Εορτολόγιο

Εορτολόγιο 2021: Γιορτή σήμερα 27 Φεβρουαρίου Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής

Εορτολόγιο 2020 | Γιορτή σήμερα Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής
Μάθε ποιος ήταν ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής που γιορτάζει σήμερα.

Εορτολόγιο 2021: Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Σάββατο 27 Φεβρουαρίου. Μάθε ποιος ήταν ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής που γιορτάζει σήμερα.

Ο Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) και διακρίθηκε για την πνευματική γενναιότητά του ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας.

Αν και από νεαρή ηλικία ακολούθησε το μοναχισμό, δεν έμεινε στην απομόνωση του κελιού του, αλλά αγωνίσθηκε σθεναρά κατά των εικονομάχων.

Γι’ αυτό υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες. Διακρίθηκε, επίσης, στον αγώνα της Εκκλησίας κατά των αιρετικών Μονοφυσιτών.

Ο Άγιος Προκόπιος φαίνεται ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ενώ κατ’ άλλους υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Φερωνύμως προκύπτων ἐν ἀσκήσει Προκόπιε, ἤρθης ἐκ δυνάμεως Πάτερ, πρὸς ἀθλήσεως ἔλλαμψιν Χρίστου γὰρ τὴν Εἰκόνα προσκυνῶν, Μαρτύρων ἀνεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ὧν πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, ὑπὲρ τῶν ἐκβοώντων σοι, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνερνούντι διὰ σοῦ, πασιν ἰάματα.

You cannot copy content of this page