Εορτολόγιο

Εορτολόγιο 2021 – 11 Ιουνίου Άγιος Ζαφείριος ο Νεομάρτυρας

Εορτολόγιο 2021 – 11 Ιουνίου Άγιος Ζαφείριος ο Νεομάρτυρας
Εορτολόγιο Ιουνίου 2021 - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ζαφείριος ο Νεομάρτυς

Εορτολόγιο Ιουνίου 2021 – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ζαφείριος ο Νεομάρτυς

Χριστού κηρύξας θεότητα γενναίως,
Μαρτύρων εύρες, Ζαφείριε, την δόξαν.
Πρώτη τε δεκάτη Ζαφείριος Χριστώ παρέστη.

Στον κώδικα 743 (6250) της Ρωσικής Μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αγίου Όρους σημειώνεται το εξής:

«Εἰς τό Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθω κατά 1821, 1822, 1823, ὅτε ἐξεράγη εἰς τήν Ἑλλάδα ἡ ἐπανάστασις, ἦλθεν ὁ Ἀμπομπούτ πασᾶς τῆς Θεσσαλονίκης καί ὑπέταξεν τό Ὄρος καί πολλά δεινά συνέβησαν.

Εἶτα ἀποστείλας ἀνθρώπους ἰδικούς του εἰς τό Ὄρος, ἐσύναξαν τά εὑρισκόμενα παιδία, 70 τόν ἀριθμόν, καί ἤγαγον αὐτά εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί τά ἐτούρκευσαν. Ἕνα δέν μόνον ἐστάθη σταθερόν εἰς τήν πίστιν καί ἐμαρτύρησεν, ὀνόματι Ζαφείριος».

Ακολουθία του Αγίου συνέταξε ο ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, Υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

orthodoxia.online

 

");pageTracker._trackPageview();